شماره 91
سال هشتم

راه راست

خرداد 1392
مه 201
3

اطلاع رساني، خبري، علمی، تحليلي، آموزشي، پژوهشي، اقتصادی، بانکی، اجتماعی، سیاسی


در غياب ناظر و بازرس بانك مركزي، شتاب و شاپرك
20خرداد92   از اوايل سال 1391 كه سرو صداي شاپرك درآمد، تقريبا همه‌ي نظارت‌ها رها گرديد و فقط به پي‌گيري خواسته‌هاي شاپرك پرداخته شد. شركت‌هاي اپراتور موبايل به سركيسه كردن شركت‌هاي پي.اس.پي پرداختند...

رييس جمهور كاره‌ايي نيست، دل نبنديد
25خرداد92   تبليغات انتخاباتي رياست جمهوري باز هم با شعارهاي غير ممكن و بي‌پشتوانه همراه شد. بعضي ميگفتند كه سياست خارجي را درست ميكنند. بعضي از عدالت قضايي سخن راندند. اكثريت از تنظيم و تعديل ...


مطالب گذشته  روش انتشار  پست الکترونيک:
بهترين حالت مشاهده با ابعاد 768 در 1024 و با فونت زر مي‌باشد. جدول‌هاي بزرگ با اين حالت تنظيم شده‌اند
نقل مطلب و هرگونه اقتباس و كپي از آن، بعد از انتشار رسمي ماهنامه در پايان هر ماه، كلي و جزيي آزاد بوده و شامل هيچ نوع جريمه و حق امتيازي نمي‌گردد. ولي با توجه به ناقص بودن مطلب و تكميل آن در طي ماه توصيه مي‌شود كه از نقل و پيگيري موضوعات عنوان شده توسط مجاري يا نشريات ديگر خودداري شود.