شماره 84
سال هفتم

راه راست

آبان 1391
سپتامبر 2012

اطلاع رساني، خبري، علمی، تحليلي، آموزشي، پژوهشي، اقتصادی، بانکی، اجتماعی، سیاسی


تحول در نظام پرداخت بانكي، چگونه صورت بگيرد؟
30آبان91   تجربه و راه كشورهاي اروپايي با آمريكاي شمالي مقداري تفاوت دارد. اما هر دوي آنها در اين مورد، از تجربه و تخصص شركت‌ها و بانك‌هاي كشورشان استفاده ميكنند. براي كارهاي بزرگ، مدير پروژه قوي و سرشناس ...

رقيب دولتي براي دولتي؟
30آبان91   وجود رقيب و عامل ترغيب، براي هر كاري خوب است. اما اگر همه رقبا توسط يك جريان يا دولت كنترل شوند، هيچ فايده‌اي ندارد و همه تبديل ميشوند به جيره خواران آن دولت و جريان وابسته. نمونه‌هاي ساده‌ي آن ...


مطالب گذشته  روش انتشار  پست الکترونيک:
بهترين حالت مشاهده با ابعاد 768 در 1024 و با فونت زر مي‌باشد. جدول‌هاي بزرگ با اين حالت تنظيم شده‌اند
نقل مطلب و هرگونه اقتباس و كپي از آن، بعد از انتشار رسمي ماهنامه در پايان هر ماه، كلي و جزيي آزاد بوده و شامل هيچ نوع جريمه و حق امتيازي نمي‌گردد. ولي با توجه به ناقص بودن مطلب و تكميل آن در طي ماه توصيه مي‌شود كه از نقل و پيگيري موضوعات عنوان شده توسط مجاري يا نشريات ديگر خودداري شود.