شماره 81
سال هفتم

راه راست

مرداد 1391
جولاي 2012

اطلاع رساني، خبري، علمی، تحليلي، آموزشي، پژوهشي، اقتصادی، بانکی، اجتماعی، سیاسی


بانك مركزي كمونيستي ايران
31مرداد91   ميدانيم كه پيامبر اسلام هم تاجر بودند. امامان شيعيان هم تجارت ميكردند. در صدر و ذيل اسلام هم، همه تجارت ميكردند غير از دولت يا خلافت. اما در دولت‌هاي جمهوري اسلامي مثل اينكه خيلي چيزها بايد اسلامي ناميده شوند ...

تعطيلي مدارس، از بغض احمدي ن‍‍‍ژاد است يا حب ملت؟
31مرداد91   يكي از بديهي‌ترين نكات آموزشي در دنيا، مديريت منطقي تعطيلات فصلي و هفتگي است. در اين مدت بايد روحيه و توان جامعه (نه فقط دانش آموز و دانشجو) تنظيم شده و براي شروع آموزش آماده شود. براي اين كار بايد...


مطالب گذشته  روش انتشار  پست الکترونيک:
بهترين حالت مشاهده با ابعاد 768 در 1024 و با فونت زر مي‌باشد. جدول‌هاي بزرگ با اين حالت تنظيم شده‌اند
نقل مطلب و هرگونه اقتباس و كپي از آن، بعد از انتشار رسمي ماهنامه در پايان هر ماه، كلي و جزيي آزاد بوده و شامل هيچ نوع جريمه و حق امتيازي نمي‌گردد. ولي با توجه به ناقص بودن مطلب و تكميل آن در طي ماه توصيه مي‌شود كه از نقل و پيگيري موضوعات عنوان شده توسط مجاري يا نشريات ديگر خودداري شود.