شماره 80
سال هفتم

راه راست

تير 1391
ژوئن 2012

اطلاع رساني، خبري، علمی، تحليلي، آموزشي، پژوهشي، اقتصادی، بانکی، اجتماعی، سیاسی


كسب سود با عبور از بانك مركزي
30تير91   شرايط كنوني مملكت و تحريم همه جانبه ايران باعث دشواري زيادي براي بانك‌هاي ايران شده است. شرايطي كه صنايع توليدي ما در آن به سر ميبرند بسيار شكننده است و تعداد توليدي‌هاي ورشكست شده كم نيستند...

متروي تهران و انتقام احمدي‌نژاد
5تير91   به كدامين گناه، بودجه و دلارهايي كه توسط مجلس براي متروي تهران تخصيص داده شده بود وارد چهارمين سال زنداني شدن خود شده است؟ ميتوان لجبازي، لوطي بازي، كسر بودجه!، انتقام، حق فقرا و خيلي موارد را ...


مطالب گذشته  روش انتشار  پست الکترونيک:
بهترين حالت مشاهده با ابعاد 768 در 1024 و با فونت زر مي‌باشد. جدول‌هاي بزرگ با اين حالت تنظيم شده‌اند
نقل مطلب و هرگونه اقتباس و كپي از آن، بعد از انتشار رسمي ماهنامه در پايان هر ماه، كلي و جزيي آزاد بوده و شامل هيچ نوع جريمه و حق امتيازي نمي‌گردد. ولي با توجه به ناقص بودن مطلب و تكميل آن در طي ماه توصيه مي‌شود كه از نقل و پيگيري موضوعات عنوان شده توسط مجاري يا نشريات ديگر خودداري شود.