شماره 76
سال هفتم

راه راست

اسفند 1390
فوريه 2012

اطلاع رساني، خبري، علمی، تحليلي، آموزشي، پژوهشي، اقتصادی، بانکی، اجتماعی، سیاسی


سال اختلاس‌هاي بزرگ
5اسفند90   سال 1390 را بايد سال اختلاس‌هاي بزرگ ناميد. هر نوع بالا بردن بهره‌وري تا اين حد نمي‌توانست منفعت يا ضرر داشته باشد. بنابر شواهد و قراين بيش از نيمي از آن از كشور خارج شده است. اين مورد كشف شد اما موارد ...

ماكياول در برابر ماكياول
29 اسفند90   مردم هر جامعه چند برابرِ نمايندگان و رهبران خود دروغ ميگويند و چند برابر آنها كمتر كارهاي خوب انجام ميدهند. اگر مردم ببينندكه رهبران آنها اخلاق و صداقت را در يكي دو زمينه رعايت نمي‌كنند، آنها در ...


مطالب گذشته  روش انتشار  پست الکترونيک:
بهترين حالت مشاهده با ابعاد 768 در 1024 و با فونت زر مي‌باشد. جدول‌هاي بزرگ با اين حالت تنظيم شده‌اند
نقل مطلب و هرگونه اقتباس و كپي از آن، بعد از انتشار رسمي ماهنامه در پايان هر ماه، كلي و جزيي آزاد بوده و شامل هيچ نوع جريمه و حق امتيازي نمي‌گردد. ولي با توجه به ناقص بودن مطلب و تكميل آن در طي ماه توصيه مي‌شود كه از نقل و پيگيري موضوعات عنوان شده توسط مجاري يا نشريات ديگر خودداري شود.