شماره 65
سال ششم

راه راست

فرورین 1390
مارس 2011

اطلاع رساني، خبري، علمی، تحليلي، آموزشي، پژوهشي، اقتصادی، بانکی، اجتماعی، سیاسی


حذف صفرها و مشکلاتی بیش از سال 2000
31فروردین90   حذف صفرهای پول ملی اگر از نظر اقتصاد دانان و دولت مردان هم آسان باشد، از نظر تولید کنندگان نرم‌افزارهای بانکی و مالی ایران کار بسیار دشوار و هزینه زایی است. چون واحد پول ایران بسیار کوچک است و ...

کنترل تورم با رکود اقتصادی و انتقال به سال بعد
31فروردین90   برای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران، فقط یک بار در سال میتوان ارزیابی و اجرا کرد و ارزیابی مجدد برای کارگرِ تازه وارد باید در وقت معین و همزمان با ارزیابی مجدد سایرین انجام شود. این کار در انتهای ...


مطالب گذشته  روش انتشار  پست الکترونيک:
بهترين حالت مشاهده با ابعاد 768 در 1024 و با فونت زر مي‌باشد. جدول‌هاي بزرگ با اين حالت تنظيم شده‌اند
نقل مطلب و هرگونه اقتباس و كپي از آن، بعد از انتشار رسمي ماهنامه در پايان هر ماه، كلي و جزيي آزاد بوده و شامل هيچ نوع جريمه و حق امتيازي نمي‌گردد. ولي با توجه به ناقص بودن مطلب و تكميل آن در طي ماه توصيه مي‌شود كه از نقل و پيگيري موضوعات عنوان شده توسط مجاري يا نشريات ديگر خودداري شود.