شماره 63
سال ششم

راه راست

بهمن 1389
فوریه 2011

اطلاع رساني، خبري، علمی، تحليلي، آموزشي، پژوهشي، اقتصادی، بانکی، اجتماعی، سیاسی


پایداری سایت اینترنتی امریکن اکسپرس
30بهمن89   اگر تعداد پذیرندگان ملاک بزرگی باشد، امریکن اکسپرس  بزرگترین شرکت در بین رقبای خود است. در سال 2010 پانزده میلیون فروشنده در 100 کشور دنیا بیش از 3 میلیارد تراکنش خرید با کارت‌های امریکن اکسپرس ...

یارانه برای دهک‌های کم درآمد خوب است
30بهمن89   یارانه برای دهک‌های پردرآمد چندان تاثیری ندارد و بسیاری از آنان نیز به دنبال دریافت آن نیستند. برای قشر متوسط و با واژگان کمی سیاسی، خرده بورژوا، که میزان مصرف آنها زیاد بوده و عمده آنها در شهرها ساکن هستند...


مطالب گذشته  روش انتشار  پست الکترونيک:
بهترين حالت مشاهده با ابعاد 768 در 1024 و با فونت زر مي‌باشد. جدول‌هاي بزرگ با اين حالت تنظيم شده‌اند
نقل مطلب و هرگونه اقتباس و كپي از آن، بعد از انتشار رسمي ماهنامه در پايان هر ماه، كلي و جزيي آزاد بوده و شامل هيچ نوع جريمه و حق امتيازي نمي‌گردد. ولي با توجه به ناقص بودن مطلب و تكميل آن در طي ماه توصيه مي‌شود كه از نقل و پيگيري موضوعات عنوان شده توسط مجاري يا نشريات ديگر خودداري شود.