شماره 61
سال ششم

راه راست

آذر 1389
دسامبر 2010

اطلاع رساني، خبري، علمی، تحليلي، آموزشي، پژوهشي، اقتصادی، بانکی، اجتماعی، سیاسی


رمزهای یک بار مصرف
10آذر89   رمزهای یک بار مصرف در نظام بانکی دنیا جایگاه استاندارد و مقبولیت یکسانی ندارند. ابزارهای یکسان یا استاندارد هم ندارند. تقریبا روزی نیست که شرکتی طرحی جدید ندهد. علت اصلی مصرف و کاربرد آن برای جلوگیری ...

جانِ مردم، فدای لجبازی و بی کفایتی تو
15آذر89   تقریبا تمام دانشمندان ایران، استادها، دانشجویان، کاسبها، نوجوانان، بچه‌های نوزاد و انسان‌های عادی در حال مردن از سمِ پخش شده در هوای تنفسی در تهران و بعضی از شهرهای ایران هستند. علت آن هم چیزی نیست جز لجبازی ...


مطالب گذشته  روش انتشار  پست الکترونيک:
بهترين حالت مشاهده با ابعاد 768 در 1024 و با فونت زر مي‌باشد. جدول‌هاي بزرگ با اين حالت تنظيم شده‌اند
نقل مطلب و هرگونه اقتباس و كپي از آن، بعد از انتشار رسمي ماهنامه در پايان هر ماه، كلي و جزيي آزاد بوده و شامل هيچ نوع جريمه و حق امتيازي نمي‌گردد. ولي با توجه به ناقص بودن مطلب و تكميل آن در طي ماه توصيه مي‌شود كه از نقل و پيگيري موضوعات عنوان شده توسط مجاري يا نشريات ديگر خودداري شود.