شماره 60
سال پنجم

راه راست

آبان 1389
نوامبر 2010

اطلاع رساني، خبري، علمی، تحليلي، آموزشي، پژوهشي، اقتصادی، بانکی، اجتماعی، سیاسی


تجارت خارجی در اغما
30آبان89   مشکلات تجارت و خرید خارجی به علت تحریم بانک‌های ایران و سربار مالی آن که بیش از 50 درصد است، به دلیل فروش نفت، رخ نمی‌نماید. طرف‌های خارجی ما اعتمادی به پرداختِ طرف ایرانی ندارند. مطمئن نیستند که ...

بی هدف
30آبان89   ای کاش به عاقبت کار فکر می‌کردیم و بیهوده راهی دشوار و غیر ممکن را طی نمی‌کردیم. هدفمند کردن یارانه به سبک دولت فعلی آنچنان بی پشتوانه و دور از ذهن بود که فقط افراد ساده یا تملق گو حاضر به دفاع از آن بودند...


مطالب گذشته  روش انتشار  پست الکترونيک:
بهترين حالت مشاهده با ابعاد 768 در 1024 و با فونت زر مي‌باشد. جدول‌هاي بزرگ با اين حالت تنظيم شده‌اند
نقل مطلب و هرگونه اقتباس و كپي از آن، بعد از انتشار رسمي ماهنامه در پايان هر ماه، كلي و جزيي آزاد بوده و شامل هيچ نوع جريمه و حق امتيازي نمي‌گردد. ولي با توجه به ناقص بودن مطلب و تكميل آن در طي ماه توصيه مي‌شود كه از نقل و پيگيري موضوعات عنوان شده توسط مجاري يا نشريات ديگر خودداري شود.