شماره 54
سال پنجم

راه راست

اردیبهشت 1389
آوریل 2010

اطلاع رساني، خبري، علمی، تحليلي، آموزشي، پژوهشي، اقتصادی، بانکی، اجتماعی، سیاسی


حساب پشتیبان، باشد یا نباشد
10اردیبهشت89   بسته سیاستی بانک مرکزی اعلان شد و در آن تصریح گردید که حساب پشتیبان به هیچ وجه وجود نداشته باشد. تعریف کلی حساب پشتیبان این است که اگر حسابی هنگام برداشت موجودی کافی نداشت، از حساب دیگری که ...

اگر وزیر بهداشت سل بگیرد، وزیر کار بیکار بوده باشد، وزیر کشاورزی کشاورز باشد
17اردیبهشت89   و اگر مسولان محیط زیست بیماری ریوی بگیرند و اگر ... ممکن است کسی به فکر آلودگی هوا و آب و محصولات کشاورزی باشد. اما تا وقتی که مسولی به دردی دچار نشود، امید بهبودی اوضاع نمی‌رود. چرا این...

یارانه نقدی، یارانه هدفمند، یارانه نقدی
5اردیبهشت89   ابتدا طرحِ یارانه‌ی نقدی بود. ولی عده‌ای گفتند که هدف‌مند می‌کنیم. هدف هم یارانه بیشتر به فقرا و کمتر یا هیچ به اغنیا بود. عده‌ای از عقلای قوم گفتند نمی‌شود. گوش نکردند. دلیل آوردند توجه ننمودند. استعفا ...


مطالب گذشته  روش انتشار  پست الکترونيک:
بهترين حالت مشاهده با ابعاد 768 در 1024 و با فونت زر مي‌باشد. جدول‌هاي بزرگ با اين حالت تنظيم شده‌اند
نقل مطلب و هرگونه اقتباس و كپي از آن، بعد از انتشار رسمي ماهنامه در پايان هر ماه، كلي و جزيي آزاد بوده و شامل هيچ نوع جريمه و حق امتيازي نمي‌گردد. ولي با توجه به ناقص بودن مطلب و تكميل آن در طي ماه توصيه مي‌شود كه از نقل و پيگيري موضوعات عنوان شده توسط مجاري يا نشريات ديگر خودداري شود.