شماره 51
سال پنجم

راه راست

بهمن 1388
فوریه 2010

اطلاع رساني، خبري، علمی، تحليلي، آموزشي، پژوهشي، اقتصادی، بانکی، اجتماعی، سیاسی


شعبه‌ی بانک، بدون صف
15بهمن88   به عنوان مشتری، چیز خوبی است. به عنوان بانکدار، خوب است ولی فکر میکند که هزینه دارد. اما انجام این کار احتیاج به هنر مدیریت دارد که هر بانکی فعلا آنرا ندارد. اگر کسی این هنر را داشت، نه تنها هزینه ندارد ...

استاندارد نگهداری اطلاعات کارت‌های بانکی چقدر جدی است
6بهمن88   اکثر فروشندگان بزرگ انگلستان هنوز استاندارد پی‌سی‌آی-دیی‌اس‌اس را ندارند. ساخت یک بستر امن اطلاعاتی که مورد تایید و گواهی پی‌سی‌آی باشد، بین 2 تا 5 میلیون دلار برایشان آب می‌خورد. علاوه بر این ...

پوزهای مفقودی و سرقت شده
4بهمن1388   نابسامانی و تبعات یارانه گریبانگیر دستگاه‌های پوز نیز شده است. هر چیز که آسان به دست آید، کم قدر میشود و با سهل انگاری نگهداری می‌گردد. رسم فعلی بانک‌های ایران در این باره این است که بدون دریافت ...

یارانه هدفمند، هدف نا ممکن
24بهمن88   قدیمی‌ها می‌گویند که گز نکرده پاره نکن. مثال آنها پارچه فروشی است که اندازه نگرفته شروع به بریدن پارچه می‌کند و عاقبت کار هم اشتباه در اندازه کلی پارچه است. روزهای اولی که یارانه نقدی طرح شد، اکثریت علما می‌گفتند ...

تحریم هــیــــچ تاثیری در قیمت تجهیزات فنی برایمان ندارد(2)
22دی88   خیلی این حرف را شنیده‌ایم اما افراد دست اندرکار و فروشندگان به خوبی میدانند که دروغی بیش نیست. ازدیاد قیمت که ناشی از خریداری با واسطه و پنهان و چرخیدن محصول دور دنیا و عدم دستیابی به خدمات بعد از فروش ...


مطالب گذشته  روش انتشار  پست الکترونيک:
بهترين حالت مشاهده با ابعاد 768 در 1024 و با فونت زر مي‌باشد. جدول‌هاي بزرگ با اين حالت تنظيم شده‌اند
نقل مطلب و هرگونه اقتباس و كپي از آن، بعد از انتشار رسمي ماهنامه در پايان هر ماه، كلي و جزيي آزاد بوده و شامل هيچ نوع جريمه و حق امتيازي نمي‌گردد. ولي با توجه به ناقص بودن مطلب و تكميل آن در طي ماه توصيه مي‌شود كه از نقل و پيگيري موضوعات عنوان شده توسط مجاري يا نشريات ديگر خودداري شود.