کابوس بانکی و آتش در منابع درآمدی بانک‌ها
۳۰آبان۱۳۹۵

     مدیران سنتی بانک‌ها در سال‌های گذشته، هر زمان که به مشکلی در منابع درآمدی بر‌خوردند، اقدام به افزایش سود سپرده کردند. این رقابت همیشه افزایشی است و رقبا مجبورند که بطور مداوم اقدام به افزایش مقدار سود کنند تا بتوانند با رقیبی که سود را افزایش داده است رقابت کنند! آتشی که رقابت نابجای بانکها روشن کرده بود، دامن خودشان را گرفت و در آن میسوزند. این رقابت ناسالم تا جایی ادامه پیدا کرد که تبدیل به کابوسی برای بانکها شد. این کابوس وقتی بیشتر شد که برجام به ثمر رسید و قرار شد مطابق نظام بین المللی گزارشات مالی و پولی شویی انجام شود.

با کم شدن تورم در زمان روحانی و اقدام بانک مرکزی برای کاهش سود سپرده و تسهیلات و اجبار بانک مرکزی برای گزارش دهی استاندارد، مشکل بانکها بیشتر شد و سال ۹۴ تبدیل به کابوس بانکی گردید. اکثر بانک‌های بزرگ ضرر ده  شدند و بانکهای کوچک به طریقی که در سالهای گذشته رفتار میکردند حسابهای خود را تراز نمودند تا ظاهر را خوب نشان دهند.

در این میان چند بانک کوچک هستند که تا حدی مستقل عمل میکنند و توانستند به مدد همان استقلال و مشتریان خاص خود بهتر عمل کنند و سود سهام مناسبی که باعث حفظ ارزش سهام شود ارایه دهند. اما بانک پاسارگاد حداقل به دلیل دو واقعه بزرگ که مزید بر علت شده بود نتوانست موقعیت خود را حفظ کند و ارزش سهام آن از ارزش اسمی هم پایین تر آمد. بانک ملت و تجارت و غیره هم سود عملیاتی بدست نیاوردند. بانک مرکزی نیز بعضی از موارد را مجاز ندانست و بانکها را مجبور کرد که نزدیک به استاندارد و نه مطابق استاندارد حرکت و گزارش دهی کنند تا بلکه در سالهای آینده بتوانند گزارش درستی بدهند که بتوان به مجامع بین المللی ارایه داد و در ایران هم سر بلند کرد.

امکانات و توانایی کسب سودِ بانکداری سنتی به انتها رسیده و بیش از این که الان در جریان است قادر به کسب سود نیست. در شرایط کنونی یکی از راه های کسب سود، سرمایه گذاری در بانکداری جامع و کارهای خطر پذیر و با خطر متوسط است. برای این کار باید از افراد و مدیران خبره و تا حدی نابغه استفاده کرد. افرادی که بتوانند پروژه های چند وجهی را مدیریت کنند و در مواقع لازم عکس العمل مناسب و تغییر مسیر درست انتخاب کنند.

صفحه اول

سایر پایگاه‌های خبری: www.ebinews.com  www.way2pay.ir   www.sarmadnews.com