به تعدادی زاهدِ روحانی، با مدارک دکترای DBA, IT و مدیریت بانکداری جامع و مدیریت استراتژیک نیازمندیم
۱۷تیر۱۳۹۵

      دارندگان مدارک فوق با حداقل ۲۵ سال سابقه مفید در بانکهای بین المللی در سمت مدیر عاملی بانک‌های بزرگ و سازمان‌های دولتی، به دفتر سایت تسنیم یا وطن امروز یا روزنامه مشرق یا روزنامه کیهان یا از این قبیل مراجعه نمایند.

این مدیران در اسرع وقت بجای مدیران فعلی که از اول انقلاب در مشاغل مختلف دولتی جا خوش کرده‌اند منصوب و مدیران قبلی با زن و بچه و فامیل‌های نسبی و سببی از کشور اخراج میشوند.

با این جوی که بعضی از دست راستی های معاند دست چپی ها به راه انداخته‌اند، یا باید همه مدیران را به زور، زاهد و روحانی کنیم و با زور کار اجرایی به دستشان دهیم، یا باید با مملکت خدا حافظی کنیم و در کوتاه مدت به داعش و آمریکا تحویل دهیم. چون مدیریتِ مدیران را که بلد نیستیم.

مدیریتِ مدیران ارشد، یکی از ارکان مملکت داری و مدیریت هلدینگ است. اگر این کار را نتوانیم درست انجام دهیم؛ کارهای دیگر پیش کش.

مشکل اصلی مدیریت در این مملکت این است که در سمت‌های چند صد میلیونی، از مدیران چند میلیون تومانی یا ۷ برابر حقوقِ حداقل استفاده میکنیم و نیروی کار میلیونها ایرانی را هرز میدهیم. فکر میکنید چرا این چهار راهِ تمدن که امکانات فراوانی دارد در این وضع به سر میبرد؟

به نحوه مدیریت و استخراج نفت از منابع مشترک دریای مازندران، پارس جنوبی و جنوبِ غرب و غرب کشور دقت کنید. سالانه میلیاردها دلار به مملکت سود نمی رسانند. فکر نکنید از این قبیل دیگر نداریم و فقط مختص منابع نفتی است، حاشا و کلا، در هر وزارت خانه ای چند مورد از آنها سراغ داریم.

صفحه اول

سایر پایگاه‌های خبری: www.ebinews.com  www.way2pay.ir   www.sarmadnews.com