دفاع ما در برابر عرب‌های خلیج فارس، عربستان، ترکیه، قطر، آمریکا و غرب
۳۰ اسفند۱۳۹۴

      در برابر اسراییل، عرب‌های خلیج فارس، عربستان، ترکیه، قطر، آمریکا، و غرب؛ کشورهای ایران، سوریه، عراق، لبنان و روسیه وجود دارند که از خود دفاع میکنند و در برابر ظالم ایستاده‌اند. کشورهای متخاصم ما به نیابت از آمریکا و غرب در این جنگ وارد شده و خود نیز هزینه زیادی میدهند. سردمداران آنها برای بقای خویش، نمی توانند روی مردم حساب کنند. بنابراین به آمریکا رو آورده اند و اگر از مردم هراس نداشتند، با اسراییل بیشتر رابطه بر قرار میکردند و همسرانی از اسراییل میگرفتند. عربهای خلیج فارس چون ایران را خطر تصور میکنند، به دشمنش که اسراییل باشد نزدیک میشوند، هر قدر که بد باشد. چون حیاتشان را تهدید نمی کند. بلکه آنها را به عنوان مترسک برای ترساندن مردمشان لازم دارد.

در این میان تکلیف مردم ایران از هر قشر و طبقه و مرامی که باشند، دفاع از حق حاکمیت سوریه و عراق و لبنان و مردم آنها است.  سوریه در دشوارترین شرایط جنگی در کنار ایران ماند و با عراق همکاری نکرد. بر ما است که با دشمن آن که همان داعش و القاعده و گروه های همفکر وهابی های عربستان هستند، همکاری و کمک نکنیم و به دوستان خودمان کمک کنیم.

گروه‌هایی در ایران درست شده که سفرهای تفرحی یه کشورهای حامی داعش را تحریم میکنند و مردم را به سمت دیگر کشورهای سوق میدهند. بر تمام ایرانیان است از سفرهای تفریحی به ترکیه و دبی پرهیز کنند و از خرید اجناس ترک احتراز کنند. اگر چه دولت مراوداتی با ترکیه برقرار کرده و به رسم سیاسی ادامه میدهد. اما ما مردم نباید با حامیان داعش که همان حامیان صدام در جنگ ایران و عراق بودند حمایت کنیم و بلکه باید آن کشورها را تحت فشار قرار دهیم.

بر ما ایرانیان است که کشورهای حامی داعش را در هر نوشته و مطبوعاتی دشمن بداریم و مردم را ارشاد کنیم که هر نوع رابطه ای را با آنها قطع کنند و به هر نحو که شده با آن کشورها برخورد کنند.

بر بازرگانان ما است که برای دبی جایگزین پیدا کنند و سرمایه های خود را در کشورهایی که دوست ما نیستند انبار نکنند.

صفحه اول

سایر پایگاه‌های خبری: www.ebinews.com  www.way2pay.ir   www.sarmadnews.com