کر بانکینگ خارجی، ارزان‌تر از ایرانی؟
۳۰ اسفند۱۳۹۴

      تولید نرم افزار داخلی، مدتها است که گران تر از مدل خارجی آن تمام میشود. علت آن در چند چیز است که ما رعایت نمی کنیم یا از آن برخوردار نیستیم:

  1. نیروهای کیفی ما، کم کیفیت تر از خارجی‌ها شده اند. نحوه تحصیل، انجام پروژه، تربیت اداری، روش کارآفرینی در دانشگاه و مانند آنها باعث شده است که اکثریت نیروهای متخصص ما دارای کیفیت کمی باشند.

  2. نیروهای با کیفیت مهاجرت میکنند و آنچه باقی میماند نیروهای پرتوان و پر تلاش نیستند.

  3. روشهای مدیریت پروژه یا نداریم، یا رعایت نمی کنیم، یا اصلا بلد نیستیم. در بهترین شرایط، کارایی خارجی ها را نداریم.

  4. اختلاف های داخلی شرکتی و بیرونی با مشتری بیش از حد معقول و معمول خارجی ها است. حتی به چند برابر میرسد.

  5. روشهای پشتیبانی و توسعه بعد از فروش ما ناقص، ابتدایی، بی تجربه و ناکارآمد است.

  6. کارفرمایان ما حرفه ای نیستند و از حرفه‌ای‌ها برای برنامه ریزی، مذاکره، چانه زنی، گزینش، عقد قرارداد، کنترل پروژه، مدیریت پروژه و نظارت استفاده نمی کنند.

  7. غربی ها برای فروش نرم افزارشان در تمام دنیا برنامه ریزی میکنند و نسخ زیادی به فروش میرسانند که هزینه تولید را تقلیل میدهد و با مدل ایرانی آن به دلیل هزینه کمتر رقابت میکند.

در این صورت است که زمان، نیروی انسانی، سربار اداری، هزینه ها و ملزومات تولید یک نرم افزار، چند برابر تولید آن در دنیای غرب میرسد. کر بانکینگ یکی از این نرم افزارهای مورد لزوم مملکت است. در حال حاضر نرم افزارهایی خارجی برای بانکهای ایرانی وجود دارند که هزینه تولید آنها به مراتب کمتر از مدل ایرانی است و پختگی آن  بسیار بیشتر از مدل ایرانی است. به همین صورت است نرم افزارهای خارجی که از بی تجربگی ما استفاده میکنند و چند برابر قیمت واقعی، کر بانکینگ را عرضه میکنند.

برای خرید کر بانکینگ اکنون باید دقت بیشتری کرد. شاید مدل ایرانی آن بهتر و ارزان تر باشد و نیز ممکن است مدل خارجی آن بهتر و ارزان تر باشد. اما چیزی که مهم تر است، معماری و ساختار آن است که با توجه به رشد فناوری و دانش بانکی، از جایگاه مهمی برخوردار است. میتوان یک نرم افزار ارزان و حتی خوب برای زمان حال خرید اما برای چند سال بعد مناسب نباشد.

صفحه اول

سایر پایگاه‌های خبری: www.ebinews.com  www.way2pay.ir   www.sarmadnews.com