جایزه‌ها و تقدیرهای اِسپانسِری
31دی1393

      آفتی بین سازمانهای دولتی، بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ ایران آمده است.  منشا تولید آن در بسیاری از موارد، شرکتهایی تبلیغاتی و تخصصیِ برگزاری نمایشگاه و سمینار هستند. در بعضی موارد نیز منشا آن، خودِ بانکها و شرکت‌هایی هستند که از برگزاری سمینار و نمایشگاه و مانند آن مثل گزارش-تبلیغ در مطبوعات استفاده مینمایند. به سفارش خودشان برگزار میشود  و به سفارش خودشان به اسپانسرها که البته خودشان بزرگترین هستند، جوایز و تقدیر نامه‌هایی داده میشود. سپس آن تقدیر نامه‎ها قاب شده و در اتاق‌های جلسه و اتاق‌های مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره نصب  و در تبلیغات استفاده میشود.

عنوان‌هایی مانند شرکت برتر در روابط عمومی، شرکت برتر در فن‌آوری، شرکت برتر در ...، و مانند اینها خلق و به اسپانسرها داده میشود.

گاهی اوقات مدیران سازمان تقدیر شده، باور میکنند که آن تقدیرنامه‌ها واقعی هستند و دست از تلاش برای تقدیر شدن واقعی برمیدارند. البته از مواردی که سازمان اصلا قادر نیست تقدیر جذب کند و در رقابت به نقطه تقدیر برسد گذر میکنیم و انتظار نداریم که آن سازمان بتواند تقدیری کسب کند.

اما این تقدیرها و جایزه‌ها مانع از پیشرفت واقعی رقبا نمی‌شوند. رقبای واقع گرا، مشتریان پرتوقع و حرفه‌ای را راضی و جذب مینمایند، جایزه و تقدیر واقعی را هم اگر دریافت نکنند، به نتایج آن دست پیدا میکنند.

دیری نمی‌پاید که مردم، مطبوعات و مشتریان، سازمانهای واقعی پاداش و تقدیر دهنده را شناسایی میکنند و بر اساس آنها نظرشان را تغییر میدهند. اما در این صورت هم اگر سازمان مربوطه درست عمل نکند، مشتریانی که خدمات خوبی دریافت نکرده‌اند، از سازمان گریزان شده و به سمتی میروند که خدمات واقعی عرضه میکند.

صفحه اول

سایر پایگاه‌های خبری: www.ebinews.com   www.way2pay.ir   www.sarmadnews.com