پروازِ سود سپرده كوتاه مدت
30آذر1392

     واژه‌ي پرواز هم براي آن كم است. اگر كمي در شرايط افتتاح و حداقلِ مانده حساب و مانند آنها مسامحه كنيم، تقريبا همه‌ي بانك‌ها بيش از دو و تا سه برابر مقدار سال قبل، براي سپرده كوتاه مدت سود ميدهند. 

     ازدياد سود سپرده بلند مدت يا عدم استقبال از آن امري بديهي است و در مجموع، ازدياد هزينه پول و زياد شدن سود تسهيلات بانكي از تبعات آن است.

     ابلاغ رسمي مطلب يا بيان شفاهي آن به صلاح سياست مداران نيست. تورم مطبوعاتي و خبري در جامعه بحران زده، مشكلي است كه دولت از آن پرهيز ميكند. اما اين نوع تورم فقط با تاخير وارد بازار و جامعه ميشود و گريزي از آن نيست.

     وقتي سود سپرده كوتاه مدت به بيست و چند درصد در بانك‌ها و بيش از آن در صندوق‌هاي قرض‌الحسنه برسد، سود تسهيلات بايد بيش از 30 درصد شود تا موسسه بتواند به حيات خود ادامه دهد!

     وقتي مشكلات توليد، تعطيلي كارخانه‌ها، عدم توانايي پرداخت اقساط و بحران توليد را به آن اضافه كنيم، فقط سقوط آزاد در چاه بدبختي و بي‌كفايتي بجا ميماند!

     تا ديرتر از اين نشده، فكري بكنيد و راهي بيابيد كه اين مملكت از بحران نجات پيدا كند.

صفحه اول