اگر احمدي نژاد يكي دو سه سال پيش بركنار ميشد
16بهمن1391

     (به بهانه آبروريزي در مجلس)

     - معلوم ميشد كه اسلام را فداي يك نفر نمي‌كنند
     -معلوم ميشد كه يك ملت را فداي يك نفر نمي‌كنند
     - دلار اينقدر سرسام آور بالا نمي‌رفت چون با دنياي مقتدر دعواي جدي نداشتيم و مشكل مديريت ميشد
     - ريال اينقدر بدبخت و ناچيز نمي‌شد و اكثريت جامعه بيش از صد درصد فقيرتر از قبل نمي‌شدند.!
     - در سياست خارجي ثبات داشتيم و بي‌ساماني فرمانروا نبود كه هر روز ما را بدوشند.
     - صنايع و توليد اين چنين ذليل و زمين‌گير نمي‌شدند و كارگران و كارمندان و بسياري ديگر، چندين ماه بدون حقوق نمي‌ماندند
     - خيلي كارهاي خوب و عاقلانه ، انجام ميشد و خيلي كارهاي بد و ناآگاهانه انجام نمي‌شد.
     - از دين برگشتگان زياد نمي‌شدند
     - فساد اداري اين قدر افسار گسيخته نمي‌شد.
     - دروغ و نزوير اينقدر در جامعه زياد نمي‌شد و مردم از مسولان تبعيت نمي‌كردند. دروغ‌گو دشمن خدا بود.
     - مسولان در هر رده‌اي دروغ نمي‌گفتند
     - مطبوعات شجاعت داشتند كه دروغ را برملا كنند و دروغ گو را رسوا كنند. نه اينكه از ترس در سوراخي بخزند.

صفحه اول