پوزهاي دور از دسترس مشتري را جمع كنيم
10فروردین1391

    متاسفانه تعدادي از فروشندگان به بهانه‌هاي مختلف دستگاه پوز را دور  از دسترس مشتري قرار ميدهند و كارت را از مشتري گرفته و رمز را سوال ميكنند. اگر مشتري بخواهد كه دستگاه را نزديك بياورند، معمولا با بهانه‌هايي از قبيل اينكه سيم آن كوتاه است يا جا نداريم و امثال آن مواجه ميشود. اين كار بديهي است كه غلط است و براي جلو گيري از آن كمي تذكر توسط تبليغات و اعلاميه‌هاي بانك و غيره داده شده است اما اين روش مذموم ترك نشده است.

     روش درستِ استفاده از دستگاه پوز اينست كه در دسترس مشتري باشد و خودش عمليات خريد را انجام دهد يا حداقل لازم اينست كه بعد از اطمينان از وارد شدن مبلغ صحيح، رمز را خودش وارد كند بطوريكه چشمي طبيعي يا مصنوعي آنرا نبيند.

     در غياب هميشگي بازرسان بانك مركزي و بانك‌ها و شركت‌هاي پي.اس.پي، اين روش مذموم ترك نمي‌شود. مردم هم معمولا حال و حوصله تذكر و برخورد با فروشنده را ندارند و در شرايطي هستند كه بدهكار هم ميشوند.

     اين وضع باعث تزلزل و ريسك در استفاده از كارت شده و احتمال خلاف كاري را زياد ميكند. كارت‌هاي صادر شده بانك‌ها بي‌اعتبار ميشوند، مردم و فروشندگان به شركتهاي پي.اس.پي و روش استفاده از كارت بي‌اعتماد ميشوند و پول الكترونيك درنهايت بي‌ارزش ميشود.

     در شرايط كنوني بهترين راه اينست كه رابطين و سرويس دهندگان شركت‌هاي پي.اس.پي كه به فروشگاه‌ها مراجعه ميكنند در تعامل و تذكر مثبت با صاحب فروشگاه، راه و روش درست را اعلام و سعي در جانمايي درست دستگاه پوز بنمايند و فروشگاه را به سمتي هدايت كنند كه خلاف قانون و استاندارد استفاده از پوز نباشد.

     در صورتي كه صاحب فروشگاه بعد از تفاهم كامل از اين امر امتناع كرد، دستگاه را جمع آوري كنند و از دست دادن يك فروشگاه بد رفتار و خلاف كار را بر زير پا گذاردن قانون و استاندارد ترجيح دهند.

صفحه اول