گران تر از آمریکایی ها پشتیبانی نرم افزاری می کنیم
26خرداد1390

     با شرایطی که تحریم برای پشتیبانی نرم افزاری بوجود آورده است، هزینه آن در ایران بیش از آمریکا شده است. در شرایطی که رابطه عادی و پشتیبانی معمولی بین خریدارِ یک نرم افزار و تولید کننده آن وجود دارد، خریدار از هلپ دسک، بروزآوری ماهانه و سالانه، اعمال به موقع وصله های نرم افزاری، رفع سریع اشکالات نرم افزاری، رفع سریع مشکلات امنیتی، پذیرش ریسکِ عدم کارکرد و خرابی نرم افزار توسط تولید کننده و بسیاری حمایت های دیگر بهره می برد. 

     در آمریکا و اروپا و تقریبا در تمام دنیا غیر از ایران، خریدار، علم و دانش تولید کننده را پشتیبان خود دانسته و خودش را ملزم به یادگیری بسیار نمی داند. هر وقت که مشکلی برایش پیش آمد، از متخصصین تولید کننده استفاده کرده و بهتر از هر متخصص دیگری مشکلش را حل می کند. اما در ایران موارد فوق وجود ندارند و کارشناسان ما باید اکثر حمایت ها و پشتیبانی های تولید کننده را خودشان برعهده بگیرند. این امور هم حاصل نمی شوند مگر با صرف هزینه و وقت بسیاری که می توانستند برای تولیدات دیگری مصرف شوند.

     مشکل دیگر این است که هیچ وقت هیچ متخصصی نمی تواند حتی نیمی از آنچه تولید کننده می  تواند در پشتیبانی انجام دهد، برای ما به ارمغان آورد. بنابراین ما همیشه چیزس نازل تر از بقیه دنیا در امتیار داریم. ماحصل همه ی این عقب ماندگی ها، گرانی پشتیبانی در ایران است. ما این همه نابسامانی و ویرانی را برای چه تحمل می کنیم؟ تا کنون چه بدست آورده ایم و کجا را فتح کرده ایم؟

 

صفحه اول