مالیات بر دریافت پشتوانه پول رایج ممکتی که در جیب شما است
15خرداد1390

     دولت بر فروش سکه طلا توسط بانک مرکزی مالیات بر ارزش افزوه یا مالیات بر مصرف تعیین کرد. هر دو تعبیر درست است. گاهی میشود گفت مالیات بر ارزش افزوده، چون چیزی بر آن افزوده میشود. گاهی هم میتوان گفت مالیات بر مصرف، چون مصرف کننده آنرا میخرد و می برد.

     اما هر دو تعبیر غلط اندر غلط است و منطق اصلی چیزی دیگر است که در عنوان ذکر شده است. اول اینکه چیزی بر طلا با سکه شدن افزوه نشده است. بانک مرکزی که نمی تواند طلا را با تبر تکه تکه و سپس به فروش برساند! سکه روشی برای قطعه قطعه کردن منظم و استاندارد است تا دریافت کننده از وزن و عیار طلا مطمئن باشد. پادشاهان قدیم ایران که ذکرشان به خیر باد نیز با همین منطق سکه ضرب میکردند.

     مصرف کننده ای هم وجود ندارد و اصولا مصرفی صورت نگرفته است تا مالیاتی اخذ شود. مردم، سکه را به چه مصرفی می رسانند جز خرید و فروش و دخیره و مانند آن؟ کاربرد آن مانند اسکناس و سکه است. 

     منطق اصلی اینست که طلا پشتوانه پول رایج ممکتی میباشد و هر کسی در هر زمانی میتواند آنرا طلب کند بنابراین چرا باید بیشتر بپردازد یا ضرر کند. فرض کنید که شما طلای خود را به بانک مرکزی بدهید و او به شما چند برگ کاغذ به اسم پول بدهد و بگوید که معادل آن است و هر وقت که خواستید بیایید و کاغذ را بدهید و طلای خود را پس بگیرید که این می شود معنا و مفهوم پول. اگر بخواهید دوباره طلای خود را پس بگیرید، آیا باید مقداری ضرر کنید. در این صورت معنی و مفهوم پول و پشتوانه پولی چه می شود؟

     سکه های رایج نیز مانند طلا عمل می کنند. تنها فرق آنها اینست که از فلزی ارزان تر ساخته شده اند و برایشان معادل اسکناسی یا اعتباری درست نشده و خودشان معاوضه میشوند. هر وقت برای دریافت سکه در قبال تحویل اسکناس ارزش افزوده داشتیم، شاید بتوان برای سکه طلا مالیات بر مصرف تعیین کرد.

صفحه اول