اگر هیچ بانکی سود به حساب سپرده یا سرمایه گذاری ندهد
5خرداد1389

     این به اصطلاح بانکداری که ما داریم، همه معتقدند که بانکداری اسلامی نیست. نه از  نوع سنی و نه از نوع شیعه. پس چیست؟ مثل بقیه چیزهایی است که داریم. شرایط محیطی و سیاسی و اجتماعی، حکومت را مجبور به پذیرش این موجود نا متناسب کرده است. درست کردن بانکداری اسلامی در ایران با متدلوژی‌های موجود و اقتصاد دانی حل نمی‌شود. باید با دیکتاتوری یا به سیم آخر زدن این ایده نو و جدید را اجرا یا حداقل آزمایش کرد.

     اما راهکاری پیش روی ما وجود دارد که به امتحانش میارزد. با شرایطی که مملکت و حاکمان ما دارند، این آزمایش اگر با شکست هم مواجه شود، چندان مهم نیست و بدتر از بسیاری از مشکلات پیش آمده نمی‌باشد. بنابراین کاملا قابل تحمل است و میتوان آنرا دو سال اجرا کرد و اگر موفق نشدیم، به شرایط قبل بر می‌گردیم. آزمایش میتواند در یک یا دو بانک آزمایشی باشد.

راهکار ما، سود ندادن به کلیه حساب‌های بانکی یا پرداخت سود بسیار کم تا یک درصد به صورت یکباره است. اعلام آن بهتر است یک سال زودتر از اجرا باشد. اما مشکلات و بی عدالتی‌هایی دارد که مختصر آن چنین است:

- تورم باعث ضعیف شدن و نابود شدن مقداری از پول سپرده و سرمایه گذار میشود
- آنکه وام میگیرد، از رانتی استفاده میکند که از ابتدا معیوب و فاسد است. به عبارت دیگر پولی که به زور از دست مردم فقیر جمع آوری شده است، به ثروت‌مندانی داده می‌شود که سودی به همان سپرده گذاران نمی‌دهند.

اما راه‌هایی برای جبران خسارت و منافعی در دراز مدت دارد که میتواند همه‌ی ضررهای اجرای  آنرا جبران کند:

- بالاخره مردم برای نگهداری پولشان باید آنرا در بانک ذخیره کنند. ممکن است مدتی مقاومت کنند، اما سپرده گذاری بعد از یکی دو ماه به همان روال اول برخواهد گشت.
- بانک‌ها مردم را در سود واقعی و اسلامی وام‌هایی که می‌دهند شریک کنند. مثلا با پول آنها کارخانه یا بزرگراه تهران شمال یا موارد دیگری بسازند و درآمد آنرا به مردم بدهند. به این ترتیب جبران تورم هم می‌شود.
- تورم با این روش کمتر می‌شود.
- مردم پولشان را با مدیریت خودشان به سمت تولید می‌برند مگر اینکه از خدمات بانک بخواهند استفاده کنند. درصد این دو نوع پول نیز کم نیست.
- بانکها کارت اعتباری بدهند و مردم با اعتبار خرید کنند. در این صورت سپرده‌ی مردم و ضرر تورمی آنان در بانک کم می‌شود ولی سود بانک زیاد میشود. کارت اعتباری بلند مدت بهترین روش برای رونق این روش و راه افتادن پول الکترونیک  است.
- بانک‌های ایرانی مانند بانک‌های خارجی از کارمزد دریافتی از مردم به خاطر انجام خدماتشان کسب سود کنند. تا کی باید نزول خواری و مانند آن انجام داد و مصادر امر را وادار به پذیرش شرایط موجود کرد.