تاسیس بانک‌های جدید
11دی1388

     بانک بازنشستگان، بانک فرهنگیان، بانک خودروسازان، بانک شهرداری، بانک نظامیان و مانند اینها را هر روز میبینیم و گاهی کنجکاو میشویم که چه چیزی بر زمین مانده است که توسط این بانک‌ها درست میشود؟

     در کشورهای دیگر تعداد بانک‌های تجاری و تخصصی بسیارند و بانک‌های زیادی هستند که مشترک بین دو کشور تاسیس می‌شوند تا مراودات مالی و تجاری را تسهیل نمایند. اما در تمام شرایط، ارزشی افزوده می‌شود یا خدمتی جدید عرضه می‌گردد و مردم نیز طالب آن محصول میباشند. اما در ایران مانند آن سلمانی‌های بیکار شده است که سر یکدیگر را میتراشند.

     بانک‌های جدید فقط می‌توانند سپرده‌های مردم که در بانک‌های دیگر است را جذب نمایند و برای این کار از روش‌های غیر مولد استفاده میکنند. بانک بازنشستگان را در نظر بگیرید، اگر تاسیس شود، مقداری پول که در بانک‌های دیگر است را خارج کرده و به بانک خود منتقل میکند و تا  حدی نیز سعی در جذب منابع دیگر نیز خواهد کرد. بانک‌های دیگر که منابع خود را از دست داده‌اند، مقداری از خدمات خود کم کرده و با بازدهی کمتر به کار ادامه میدهند. بانک بازنشستگان نیز کارایی و بهره‌وری بالایی نخواهد داشت و رقابت سختی با بانک‌های دیگر در انتظار اوست. نتیجه این میشود که هر دو بانک ضرر میکنند.

     مشکل این جا است که حجم نقدینگی و سرمایه در کشور ما تقریبا ثابت شده است (غیر از رشد طبیعی) و با تاسیس یک بانک جدید چیزی بر آن افزوده نمی‌شود. هر بانک جدیدی که تاسیس شود باید سپرده‌های مردمی را از بانک‌های دیگر خارج و جذب خود کند، که این امر تنها نفعی که دارد تولید کار برای عده‌ای از بیکاران مملکت است. تاسیس بانک در صورتی مفید است که یا روابط تجاری بین دو کشور را تسهیل کند یا ارزش افزوده‌ای ایجاد کند یا سرمایه و نقدینگی جدیدی وارد کشور نماید که فعلا هیچیک به وقوع نمی‌پیوندد.