ایمیل ملی و اشکالات فنی امنیتی سیاسی
8دی1388

     مدتی است که بعضی  از مسولان دولتی در پی راه اندازی سیستمی رایانه‌ای هستند که خدمات ایمیل را برای عموم مردم فراهم نماید. آنرا ایمیل ملی نام نهاده‌اند. به مدیران دولتی نیز فعلا توصیه شده که از آن www.iran.ir  استفاده نمایند. احتمالا (اگر بتوانند) بعد از مدتی نیز بخشنامه‌ای از صاحب منصبی می‌گیرند و آنرا برای مدیران دولتی (حداقل برای کارهای دولتی) اجباری میکنند.

اشکال و بدی سرورهای خارجی به قرار زیر است:
1- از اطلاعات ما بهره برداری تجاری و اطلاعاتی و جاسوسی میکنند
2- پهنای باند ایران با خارج را اشغال میکنند

اشکال و بدی سرورهای داخلی به قرار زیر است:
1- نگهداری فنی آن بدتر از نوع خارجی است
2- ضعیف‌تراست
3- اطلاعات آن دارای امنیت نیست و بدون حکم یا با حکم قضایی لو میرود.
4- احتمال حک شدن آن بسیار بیشتر از نوع خارجی است

     اما طرح ایمیل ملی فقط توسط مدیران تازه‌کار دنبال میشود. بعضی از مدیران هم برای خود بزرگنمایی، کاری کوچک و متوسط را با ادعاهای واهی بزرگ میکنند که انتصاب خود را توجیه کرده باشند. بعضی از مدیران دولتی هم برای مطرح شدن مجبورند از مطبوعات استفاده کنند. مطبوعات هم فقط به خبرهای ملی و بزرگ بها می‌دهند. پس نتیجه این میشود که مدیران ما مجبور می‌شوند هر طرح کوچکی را ملی کنند تا مطبوعات حاضر شوند طرحشان را منتشر کنند. حرف‌های بیهوده و غلط هم در این مملکت (خدا را شکر) هـــیـــــچ عواقبی ندارد حتی اگرجلوی چشم میلیونها نفر گفته باشیم.

     راه اندازی یک سرور ایمیل، کاری خوب و پسندیده است اما ملی عنوان کردن آن بیهوده است. اینکه عموم مردم میتوانند از آن استفاده کنند مانند محصول هر شرکتی است که به عموم مردم ایران عرضه شود. شرکتی که پفک نمکی و سطل آشغال تولید میکند می‌تواند آنرا طرحی ملی اعلام کند چون همه مردم می‌توانند از آن استفاده کنند.

     مشکل عمده‌ای که مدیران ما با آن روبرو هستند، لو رفتن اطلاعاتشان به صورت قانونی و غیر قانونی است که ترجیح میدهند از سرورهای خارجی استفاده کنند. مدیران شرکت‌های دولتی ما بهتر است تا میتوانند سرورهای ایمیل راه‌اندازی کنند و همان بهره‌ای را از آن ببرند که خارجی‌ها میبرند و ادعای دیگر نداشته باشند.