بدهکاری کارت‌های اعتباری در دنیا
3دی1388

     معوقه یا بدهکاری به بزرگترین صادر کنندگان انواع کارت‌های اعتباری که در تمام نقاط دنیا پذیرفته می‌شوند به قرار زیر است:

     تعداد دیگری نیز از صادر کنندگان کارت اعتباری هستند که برای اختصار ذکر نگردیدند اما حدود 200 میلیارد دلار بدهی دیگر را تولید می‌کنند. در مجموع حدود 1050 میلیارد دلار بدهی به تمام  انواع صادر کنندگان داریم.
     بعضی از صادر کنندگان فقط در نقاطی خاص کار می‌کنند و بعضی مانند امریکن اکسپرس در تمام نقاط دنیا غیر از کشورهایی که آمریکا تحریم کرده است فعالیت دارند.