سرقت با رمز شما


     چندي پيش شخصي به اتهام سرقت 200 ميليون توماني از حساب‌هاي عابر بانك دستگير شد. شگرد اين سارق بر خلاف آنچه در خبرها آمد چندان پيچيده نبود. وقتي براي آگاهي از نحوه اين سرقت به دادسراي عمومي ناحيه 5 تهران رفتم با جواني بيست و سه ساله روبرو شدم كه فقط تا اول دبيرستان درس خوانده بود. او تنها با آگاهي از بعضي نكات كارت‌هاي بانك‌ها و بدست آوردن شماره و رمز كارت‌ها توانسته بود كارت بانكي جعلي بسازد.
 نكته جالب در اين ميان شيوه دسترسي اين فرد به رمز كارت‌ها است. سارق جوان براي اين كار از شيوه آسان و بدون درگيري استفاده مي‌كرده است. او مانند مشتريان ديگر در صف خودپردازها مي‌ايستاده و هنگامي كه افراد شماره رمز كار خود را وارد مي‌كردند، آنرا به سرعت به خاطر مي‌سپرده است. به اين ترتيب دور از واقعيت نيست اگر بگوييم  مال باختگان رمزشان را به اين سارق تقديم كرده‌اند.

چه كسي مسول امنيت كارت بانكي ما است؟

     هر روز در بانك‌ها، فروشگاه‌ها و جلوي دستگاه‌هاي خودپرداز شاهد افرادي هستيم كه رمز خود را با صداي بلند اعلام يا بدون مراقبت آن را وارد دستگاه مي‌كنند و به اين ترتيب امنيت كارت بانكي خود را در معرض خطر قرار مي‌دهند.

حتي در يك سيستم ضعيف امنيتي بانكي هم اگر رمز و شماره كارت‌هاي بانكي توسط افراد افشا نشود، هيچ سوء استفاده و سرقتي روي نخواهد داد.

پس بايد پذيرفت كه مسوليت اصلي امنيت كارت‌هاي بانكي بر عهده خود ما است. وقتي افراد به راحتي شماره رمز كارت خود را در اختيار ديگران قرار مي‌دهند، هيچ تضميني براي امنيت اطلاعات وجود نخواهد داشت.

چرا رمز خود را افشا مي‌كنيم؟

     كوتاهي مشتريان در عدم افشاي رمز كارت بانكي فقط مختص كشور ما نيست. تحقيقاتي كه در كنفرانس امنيت اطلاعات انگليس منتشر شد نشان داد كه 64 درصد از مردم اين كشور حتي براي خريد يك شكلات هم رمز خود را افشا مي‌كنند. اين مطالعات همچنين حاكي از آن بود كه 81 درصد از خريداران تخم مرغ رنگي عيد پاك و 90 درصد از خريداران خودكارهاي ارزان قيمت هم رمز كارتشان را به فروشنده مي‌گويند. بر اساس اين تحقيقات تنها انگيزه انگليسي‌ها از افشاي رمز كارت پول خود، نشان لبخند رضايت بر لب فروشنده است. البته به نظر مي‌رسد در كشور ما افراد تنها به دليل ناآگاهي از محرمانه بودن اين رمز آنرا به راحتي افشا  مي‌كنند. رييس اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي در اين زمينه مي‌گويد: تا امروز تمام شكايت‌هاي رسيده به اين بانك مبني بر كاهش حساب‌هاي كارت بانكي تنها به دليل عدم نگهداري مناسب از رمر بوده است. دكتر شريفي همچنين با توجه به لزوم ايجاد فرهنگ نگهداري از اطلاعات در ميان مشتريان مي افزايد: مردم بايد بدانند رمز كارت به منزله كليد ورود به حساب بانكي آنها است.

چگونه از رمز كارت بانكي محافظت كنيم؟

     رعايت چند نكته آسان براي دارندگان كارت‌هاي بانكي مي‌تواند نهايت امنيت را براي آنها به ارمغان بياورد.

1- در موقع برداشت پول از دستگاه خودپرداز مواظب باشيد در حين وارد كردن رمز كسي دست شما را نخواند.
2- هرگز رمز خود را به كسي نگوييد. اگر گفتيد فوري عوض كنيد.
3- رمز كارت خود را در جايي ننويسيد و به حافظه خود اعتماد كنيد. اگر نوشتيد امن باشد.
4- هيچگاه از شماره شناسنامه، شماره تلفن، تاريخ تولد و ساير ارقامي كه افرا ديگر نيز از آن مطلع هستند، به عنوان رمز استفاده نكنيد. يك عدد تقريبا تصادفي بهترين گزينه است.
5- هر چند ماه يكبار رمز خود را عوض كنيد. حتي اگر تكراري باشد.

     شايد باور كردن اين موضوع كمي مشكل باشد اما عدم رعايت همين نكات به ظاهر ساده خسارت سنگيني را به بعضي از مشتريان بانك‌ها وارد كرده است.

سارقين همچنان فعال

     سارق 23 ساله دستگاه‌هاي خودپرداز را كه هنوز به خاطر داريد. بازپرس اين پرونده در رابطه با مبلغ ريالي شكايت‌ها گزارش شده از اين نوع مي‌گويد: تا به حال بالغ بر 200 ميليون تومان شكايت داشته‌ايم كه اين سارق جوان تنها 40 ميليون تومان آن را بر عهده گرفته است. بازپرس در ادامه مي افزايد: به نظر مي‌رسد سارق خودپردازها همين يك نفر نيست چرا كه پس از دستگيري او نيز همچنان شكايت‌هاي مبني بر كاهش حساب عابر بانك و برداشت غير قانوني از دستگاه‌هاي خودپرداز به ما مي‌رسد.

بر گرفته از نشريه بانك ملت تير ماه 86 توسط آقاي فرنوش جعفري.