اينترنت ملي كه حل شد، مي‌مونه "ايي ميلِ" ملي


     به گزارش سيتنا در گفت و گو با آقاي رياضي: "بر اساس آمارها، بيش از 95 درصد از كاربران اينترنتي در داخل كشور ايران از سه سرويس دهنده پست الكترونيكي ياهو، جي‌ميل و هات‌ميل استفاده مي‌كنند... در سومين نشست شوراي عالي فن‌آوري اطلاعات كشور بر ضرورت اجرايي شدن پست الكترونيك داخلي كه از ويژگي امنيت برخوردار باشد تاكيد و مقرر شد كه زمينه ايجاد پست الكترونيك ملي در داخل كشور فراهم شود."

     ايشان مطالب ديگري هم گفته‌اند انگار كه دل كاربران ايراني براي يك "ايي ميل" لك زده و در حال زنگ زدن است و عنقريب است كه جان به لب شوند. به دليل خلاصه گويي مطالب زير به اطلاع مي‌رسد:

1- كاربران ايراني از ترس شنود و باز كردن ايي ميل هايشان توسط نامحرمان، اصلا راغب نيستند كه در سايتي ايراني ايي ميل باز نمايند. اگر آنها از وزارت اطلاعات و غيره خبر ندارند، همان بهتر كه شما راهنمايشان باشيد. به ياد مي‌آورم كه در يك سازمان خيلي دولتي، مديرانش حاضر نبودند كه در سايت رسمي سازمان داراي ايي ميل باشند و آنرا روي كارت‌هايشان بنويسند.
2- سالها است كه چند سايت ايراني ايي ميل مجاني ارايه مي‌كنند ولي كسي طالب آن نيست. بهتر است كمي مطالعه و سپس اظهار نظر صورت گيرد.
3- شركت‌هاي ياهو، جي‌ميل و هات ميل، شخصي، خصوصي و اختصاصي هستند و علاوه بر ملي بودن بين‌المللي هم هستند. اگر راست مي‌گوييد بخش خصوصي را تقويت كنيد تا مانند آنها شوند و اينقدر ملي فكر نكنيد. خصوصي فكر كنيد تا خود بخود ملي شود.
4- اصلا معلوم نيست كه يك سايت داخلي پابرجا بماند چه برسد به ايي ميل آن.

     هنوز هياهوي شبكه اينترنت ملي يا شبكه ملي اينترنت تمام نشده، يكي ديگر از راه رسيد. اگر ايشان را مدير كفش ملي كنيم ديگر تمام نيازهاي ما بصورت ملي تامين مي‌شوند.