سهم اتاق پاياپاي خودكار (ACH) در آمريكا


     سامانه‌هاي متعددي در آمريكا هستند كه امر پرداخت الكترونيكي خرده فروشي را انجام مي‌دهند يا تسهيل مي‌نمايند. سامانه‌هاي ديگري هستند كه امر پرداخت‌هاي غير الكترونيكي خرده فروشي را تسهيل مي‌نمايند كه يكي از آنها اتاق پاياپاي خودكار
(ACH) براي تسهيل پرداخت چك است. اگر چه سازمان‌ها و مقررات ويژه‌اي در پشت همه اين سامانه‌ها وجود دارند اما موضوع خصوصي سازي و سپردن كار مردم به دست خودشان رعايت شده است. اصل ماجرا بر تبادل و تسويه بين بانكي استوار است كه بايد بصورت الكترونيكي انجام گردد. تسويه الكترونيكي بين بانكي در آمريكا براي پرداخت‌هاي خرده فروشي شامل ويزانِت براي كارت‌هاي ويزا و اينترلينك، بانك‌نِت براي مستركارد و ماسترو، اتاق پاياپاي خودكار (ACH) و پوزهايي كه با كارت‌هاي داراي رمز شخصي كار مي‌كنند مانند نيس و استار است.

     سال گذشته ويزا نت با حدود 25 ميليارد تراكنش اول بود و اتاق پاياپاي خودكار در مقام دوم با حدود 14 ميليارد تراكنش قرار گرفت. تراكنش‌هاي پاياپاي هم شامل موارد نقدي و هم شامل موارد اعتباري مي‌گردد كه معمولا بين دو مشتري، دو شركت، شركت و مشتري و موسسات مالي است.

     اتاق پاياپاي خودكار در آمريكا از دو سامانه تشكيل شده است. يكي توسط خزانه داري كل
Fed و ديگري توسط شبكه الكترونيكي پرداخت EPN كه متعلق به كنسرسيومي از چند بانك است اداره مي‌شود. در سال 2006 اين دو سامانه حدود 11 ميليارد تراكنش بين بانكي انجام دادند. حدود 4 ميليارد تراكنش ديگر راسا توسط نهادهاي مالي مربوطه انجام گرديد. يك ميليارد تراكنش ديگر نيز توسط دولت انجام شد كه حدود 980 ميليون عدد از آن براي واريز مستقيم حقوق و مزاياي كاركنان دولت بوده است.

     يكي از مواردي كه اتاق پاياپاي مي‌پذيرد سفارشات يا واريزهاي تلفني است. از حدود 390 ميليون پرداختي كه توسط تلفن انجام گرديد، فقط 6 ميليون براي خريد كالا بود و بقيه براي پرداخت قبوض مختلف و ساير موارد مانند آن بكار رفت. در اينترنت نيز از حدود 2 ميليارد تراكنش، فقط 20 ميليون براي خريد كالا بود و بقيه براي  پرداخت قبوض مختلف و صورت حساب هاي مشابه بكار رفته است. جدول زير چند سامانه بزرگ را نشان مي‌دهد:

چند سامانه بزرگ پرداخت‌هاي
خرده فروشي در آمريكا

سامانه

تراكنش
ميليارد

ويزا 25
اتاق پاياپاى خودكار 13
مستركارد 11
پوز 5
امريكن اكسپرس 4
ديسكاور 2