مستركارت و پرداخت با موبايل به جاي پوز


     نصب دستگاه پوز، برقراري ارتباط و ساير شرايط اوليه آن، هميشه وقت گير، هزينه‌بر و دردسر ساز بوده است. اين زحمت براي كشورهاي خارجي كه از نظم و دقت بيشتري برخوردارند نيز صدق مي‌كند. بنابراين ممكن است عده‌اي بخواهند از ساده‌ترين وسيله‌اي كه در دستشان است به جاي پوز استفاده كنند. موبايل بهترين وسيله‌اي است كه با كمي تغيير در آن مي‌توان به جاي پوز استفاده كرد.

     دو صادركننده اول مستركارت مدتي است كه آزمايشاتي روي موبايل‌هاي تجهيز شده به فن‌آوري "ارتباط نزديك بي‌سيم" انجام مي‌دهند تا خريدهاي كارت اعتباري را بدين وسيله انجام دهند. اين وسيله ارتباطي بي‌سيم بين كارت بدون تماس و موبايل در فاصله نزديك برقرار مي‌كند. مستركارت از نرم افزارهاي شركت وِنيان كه شركتي مشترك بين جي.اند.دي و نوكيا است استفاده مي‌كند. محصول مستركارت براي كارت‌هاي بي‌سيم به نام پي‌پس (1) است كه در سال 2002 ارايه شد و تا كنون در 46000 فروشگاه پذيرفته مي‌شود. اين محصول بين چند صد كارمند و  توسط دو صادر كننده برتر مستركارت در حال انجام است.

(1) PayPass