آمارهاي امريكن اكسپرس


     شركت امريكن اكسپرس در سال 2006 بالاتر از بقيه شركت‌ها با توجه به مبلغ مصرف كارت‌هاي همه منظوره قرار گرفت. اين مبلغ به 399 ميليارد دلار رسيد كه شامل خريد و دريافت پول مي‌شد. همه اين كارت‌ها توسط خود شركت صادر شده بود. در انتهاي 2006 حدود 43 ميليون كارت بطور مستقيم توسط شركت فقط در آمريكا صادر شده بود و با كارت‌هاي ديگران حدود 48 ميليون عدد شد. مصارف تقسيط شده بالغ بر 83 ميليارد دلار شد كه او را در مقام چهارم بعد از بنك آو امريكا، جي پي مورگان چيس و سيتي گروپ قرار داد. خلاصه آمار به قرار زير است:

خلاصه كل آمار سال 2006 آمريكا
براي امريكن اكسپرس
تعداد كارت ميليون 48
تعداد حساب ميليون
     حساب‌هاي فعال
ميليون
36
27
تعداد تراكنش ميليارد
     خريد
     دريافت پول
69 / 3
65 / 3
04 / 0
مبلغ ميليارد دلار
     خريد
     دريافت پول
407
402
75 / 4
مبلغ تقسيط شده ميليارد دلار 88

     اگر به مبلغ تقسيط شده توجه نماييم، حدود يك چهارم مبلغ خريد شده است. اگر تعداد تراكنش را بخش بر تعداد حساب فعال نماييم، به عدد 4 / 0 در روز يا يك تراكنش در 5 / 2 روز مي‌رسيم. ميزان دريافت پول نيز در اين كارت‌ها خيلي كم است.