250 ميليون حساب در يك بانك


     همسايه شمالي ما كشور شوروي حدود 140 ميليون نفر جمعيت (دو برابر ايران) و حدود 17 ميليون كيلومتر مربع مساحت (ده برابر ايران) دارد. داراي بانك‌‌هاي متعدد است كه يكي از بزرگترين بانك‌هاي تجاري آن
SBERBANK با 250 ميليون حساب خرد و شركتي در سراسر جهان است. اگر بخواهيم با ايران مقايسه نماييم، با توجه به اينكه جمعيت ما نصف آن است، تعداد حسابهاي فقط اين بانك دو برابر تمام حسابهاي تمام بانك‌هاي ايران مي‌باشد.

     توجه با اين نكته نيز حايز اهميت است كه بيش از نيمي از حسابهاي بانك‌هاي ايران متعلق به حسابهاي قرض‌الحسنه‌اي است كه فقط براي قرعه كشي باز شده‌اند و گردش حساب آنها تقريبا صفر است. به عبارت ديگر بيش از نيمي از حسابهاي ايران بليط بخت آزمايي است.

     آمارهاي زير قابل توجه هستند:

- مساحت كشور: حدود 17 ميليون كيلومتر مربع
- جمعيت كشور: حدود 140 ميليون نفر
- تاسيس 1841 و بيش از 160 سال سابقه.
- از نظر سپرده گذاري 62 درصد، تسهيلات خرد 50 درصد، وام‌هاي حقوقي 32 درصد و از نظر سرمايه 29 درصد سهم دارد.
- در سال 2004 توسط نشريه دِبنكر بانك برتر شناخته شد.
- بزرگترين بانك در اروپاي مركزي وشرقي است و رتبه 152 را در 1000 بانك برتر نشريه دِبنكر دارد.
- بطور كل بيش از 20هزار شعبه دارد كه در 11 ساعت محلي كار مي‌كنند. (1039 شعبه اصلي و 19147 شعبه فرعي). اين در حالي است كه 30 درصد از كل شعب كم بازده خود را در 3 سال گذشته تعطيل كرده و تعداد سرپرستي‌هاي منطقه‌اي خود را از 69 به 17 عدد رسانده است.
- بيش از 200هزار كارمند.
- داراي سامانه تسويه اختصاصي در كشور.
- ارتباط با بيش از 200 بانك در سراسر جهان.
- اعطاي وام به 90هزار شخصيت حقوقي كلان و بيش از 5 / 3 ميليون شخصيت حقيقي.
- داراي 3 / 1 ميليون مشتري حقوقي و شركتي.
- اجراي موبايل بانك با همكاري ويزا و مگافون در 26 ژانويه 2006.
- رييس هيات مديره مدير عامل نيز مي‌باشد.