دومين شركت توليد كارت هوشمند، بزرگترين را مي‌خرد


     دومين شركت توليد كننده كارت هوشمند در دنيا، بزرگ‌ترين شركت توليد كننده كارت دنيا را خواهد خريد. دومين توليد كننده كارت هوشمند در دنيا شركت "اَكس آلتو"ي فرانسوي و بزرگ‌ترين توليد كننده كارت، شركت "جِم پِلاس" چند مليتي-آمريكايي است. شركت جديد به نام "جم آلتو" خواهد بود. شركت جم پلاس به ميزان يك و نيم ميليارد دلار قيمت گذاري شده است. زمان انجام كار در نيمه اول سال 2006 و بعد از تاييد كمسيون رقابت اروپا پيش بيني مي‌شود.

     شركت جديد 47 درصد از تمام كارت‌هاي هوشمند دنيا را توليد خواهد كرد. شركت جم‌آلتو بزرگترين توليد كننده كارت براي شركت‌هاي ويزا و مستركارت مي‌شود. پيش بيني مي‌گردد كه در زمينه كارت هوشمند براي صنايع مختلف، بيش از 2 ميليارد دلار درآمد داشته باشد. مدير عامل شركت اكس آلتو، مدير عامل جديد شركت جم آلتو مستقر در فرانسه مي‌شود.

     سهامداران جم پلاس حدود 55 درصد سرمايه شركت جديد را دارا خواهند بود. گروه سرمايه گذاري تگزاس پاسيفيك كه حدود 25 درصد از سهام جم پلاس را دارا است، 14 درصد از سرمايه شركت جديد را مالك مي‌شود. شركت‌هاي گروه كوانت كه حدود 18 درصد از جم پلاس را دارا مي‌باشند، 10 درصد از شركت جديد را مالك مي‌شوند.

     ادغام اين دو شركت به دنبال موجي از ادغام‌ها است كه در سال قبل و در دنياي كارت اتفاق افتاده است. شركت "ساجم"، شركت "ارگا" را خريد. شركت "اوبرتور"، شركت اَفريكارد را خريد. شركت "جم پلاس" نيز قبلا شركت "سه تك" را خريده بود.

     اين ادغام‌ها نيز به دنبال موجي از ادغام‌ها است كه در تمام صنايع در حال رخ دادن است. چند سال است كه رقابت در بين شركت‌هاي غربي بالا گرفته و بسياري از شركت‌هاي كوچك ورشكست شده و در شركت‌هاي بزرگ ادغام گرديده‌اند. يكي از راه‌هاي زنده ماندن در دنياي رقابتي غرب، بزرگ سازي شركت‌ها شده و در تمام صنايع در حال رخ دادن است. ميزان فروش به علت محدود بودن بازارهاي كره زمين، محدود است. بنابراين بهترين كار براي زنده ماندن، كم كردن هزينه‌هاي توليد و بازاريابي از طريق حذف يا خريد رقيب است. شركت هاي بزرگ و بزرگتر هر روز در دنيا در حال شكل گرفتن هستند و كوچك‌ترها در حال نابودي يا ادغام در بزرگترها مي‌باشند.