براي پي.اس.پي شر مرسانيد
به خير كسي اميد نيست


     تا چند ماه پيش از اين، حقوق ورودي دستگاه پوز به كشور ايران (آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي) 4 درصد بود. مدتي است گمرك ايران بناي 30 درصد حقوق ورودي را گذارده و ظاهرا قرار است كه با استناد به آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي آنرا عملي ساخته و طفل نوپاي پول الكترونيك را زمين‌گير نمايند.

     گمرك محترم ايران به مواردي استناد مي‌نمايد كه شايد حق داشته باشد، شايد حق نداشته باشد. در هر صورت مدت زيادي بود كه حقوق ورودي دستگاه پوز 4 درصد محاسبه شده و شركت‌هاي پي.اس.پي با لحاظ نموده قيمت تمام شده به محاسبه پرداخته و نقطه سر به سر و توجيه اصولي طرح‌هاي پي.اس.پي را رقم مي‌زدند. بعضي از شركت‌ها وام‌هاي چندين ميليارد توماني از بانك‌ها تقاضا كرده و اميد داشتند كه بعد از 3 سال به سود آوري برسند.

     با توجه به اينكه هزينه تامين و نگهداري دستگاه پوز، بيش از 80 درصد از هزينه شركت پي.اس.پي است؛ اضافه شدن 26 درصد به حقوق ورودي كالا در گمرك ايران به معني اضافه شدن حدود 21 درصد به كل هزينه پروژه است!؟ اينجا است كه بايد گفت: "مرا به خير تو اميد نيست . . .". شركت‌هاي پي.اس.پي اميد داشتند كه وام بلاعوض يا قرض‌الحسنه دريافت كنند، اما از اين دو، خبري نشد كه نشد،،، بدتر از قبل هم شد!؟