پوزهای پارسيان،کميت،کيفيت، مردم آزاري


خوشحال شده بوديم که طلسم پرداخت‌های الکترونيکی توسط يک بانک خصوصی در حال شکسته شدن است. نصب حدود 30هزار پوز فروشگاهی و صدور انواع کارت‌های مغناطيسی با کاربردهای اعتباری، هديه، خريد، نقدی و ... واقعا خبر خوشحال کننده‌ای است.
گفتيم انشاءالله کار کردنِ خصوصي‌ها مثل بقيه نيست. ولی الان حدود سه چهار ماه است که آمار پذيرفته نشدن کارتهای پارسيان در ساير پوزهای عضو شتاب از 35 درصد به 50 درصد رسيده و در بعضي پوزها هرگز كار نمي‌كند؛ در حالي كه كارت ساير بانك‌ها در پوزهاي پارسيان پذيرفته مي‌شوند! يعنی بطور متوسط از هر دو تراکنش که با کارتهای صادره توسط ساير بانک‌ها در پوزهاي پارسيان صورت می‌پذيرد، يکی با خطا روبرو می‌گردد. آمار مردود شدن تراكنش در شركت "هاي‌كارت‌كيش" به 20 هزار مورد رسيده است.

     اين در حالی است که وقتی فقط بحث تراکنش خريد در ميان باشد، آمارِ مردودي به 94 درصد می‌رسد!؟ شركت‌هاي ديگر نامه می‌نويسند و تماس تلفنی برقرار می‌کنند، مسئولين مربوطه و آقاي صداقت مدير عامل محترم شركت تجارت الكترونيك پارسيان، نامه‌ها را جواب نمی‌دهند و آن‌سوی تلفن هم مرتبا می‌شنويم كه احتمالا دستگاه پوز مشکل داشته و مرتبا انکار و تکذيب و سركارگذاشتن و ...

     وقتی مسولين پاسخ نمی‌دهند، در خوشبينانه‌ترين قضاوت، ما می‌توانيم فکر کنيم از سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای سيستمهای کارت پرداخت پارسيان، بيش از ظرفيت مجاز استفاده شده است و بدون آينده نگری، پوزهای زيادی به سرور متصل و تعداد زيادی کارت صادر شده است. با هزار زور و زحمت و با تبليغات چند صد ميليون توماني كه تا به حال از يك ميليارد تومان هم گذشته، خدمات پارسيان را تبليغ مي‌كنيم ولي با ارايه خدمات ضعيف و گزينشي،  آبروي خدمات ديگر بانك‌ها و موسسات مالي را هم مي‌بريم.

     بعضيها می‌گويند مشکل جای ديگری است. می‌گويند پاسخ ندادنِ بانک پارسيان به تراکنش‌های صورت پذيرفته از سوی پايانه‌های ساير اعضای شتاب، به اين دليل است که بانک پارسيان کارمزد به شتاب پرداخت نکند!

     بعضي ديگر هم می‌گويند: سياست اين است که دارندگانِ کارتِ پارسيان به پوزهای پارسيان مراجعه کنند و سود حاصل از کارمزد دريافتی از فروشندگان فقط نصيب آن بانک شود.

     بعضي ديگر هم مي‌گويند: تغيير مديريت مياني و ارشد شركت تجارت الكترونيك پارسيان كار دستشان داده است.

     تعابير و تفاسير زياد است. ولی پرداخت‌های الکترونيکی به کجا می‌رسد. مسئولين و ناظرين نظام‌های پرداخت کجايند و دارندگان سردرگم کارت و پوز چه تعبيری از راحتیِ پرداخت‌های الکترونيکی در سر مي‌پرورانند؟ خداوند همه ما و سياست‌های ما را در راه خدمت و رفاهِ ايران و ايرانی هدايت نمايد.