تعداد خودپردازهای فروخته شده شرکت ايران ارقام
تا 31  ارديبهشت 1383


شرکت ايران ارقام بزرگترين فروشنده دستگاه‌های خودپرداز (ATM) در ايران و نماينده شرکت آمريکايی "ان‌.سی.آر" ، بزرگترين شرکت فروشنده دستگاه‌های خودپرداز در دنيا می‌باشد. از نظر کيفيت نيز دستگاه‌های مذبور امتحان خود را پس داده و با توجه به ميزان زياد پرداخت پول، سالها است که در ايران به خدمت رسانی مشغول هستند. مشتريان شرکت و دستگاه‌های مزبور نيز فعلا از کارکرد آن راضی ميباشند. در اين مقاله تعداد دستگاه‌های فروخته شده شرکت ايران ارقام را که همه از شرکت ان.سی.آر ميباشند ذکر مينماييم.

تعداد خودپردازهای فروخته شده شرکت ايران ارقام
31 ارديبهشت 1383

ترتيب نام مشتری تعداد
1 بانك صادرات ايران ؟ (1)
2 بانک ملی ايران 750
3 بانك سپه 665
4 بانك تجارت 600
5 بانك ملت 474
6 بانك كشاورزي 410
7 بانك رفاه 100
8 بانك سامان 100
9 صندوق انصارالمجاهدين 55
10 پست بانك 50
11 بانك اقتصاد نوين 20
12 موسسه اعتبار و توسعه صنعت ساختمان 7
13 بانك مسكن 0
14 بانك توسعه صادرات 0
15 بانك صنعت و معدن ؟ (2)
  جمع 3231

نوع غالب خودپردازهاي سال 1383 از نوع پرسوناز 86 بود. در سال 1384 ممكن است كه نوع ام‌سِريز 87 و 77 فروخته شود كه تفاوت اساسي با مدل قبلي ندارد جز اينكه كمي لاغرتر و بلند قامت‌تر شده و قسمت پذيرنده پول در پاكت حذف شده و بجايش پذيرنده و شمارنده پول اضافه شده است. البته تكامل‌هاي معمول كه ناشي از رشد تكنولوژي است و رفع عيب‌هاي جزيي و احتمالي نيز فراموش نشود.

(1)
بانك صادرات در مناقصه‌ايي كه برگزار كرده است، احتمال دارد كه شركت ايران ارقام با همكاري ماشين‌هاي داده‌پردازي خوارزمي برنده شود.
(2) بانك صنعت و معدن مناقصه‌ايي غير عادي و با شرايط ابتكاري(؟!) برگزار كرد كه 5000 خودپرداز را وارد ايران كند. شركت با توجه به نامعين و غير قابل پيش‌بيني بودن آينده، در اين مناقصه شركت نكرد.