ارايه خدمات تحت وب


موسسات تحقيقاتي فارستر و گارتنر پيش بيني مي‌كنند كه تا سال 2005 بين 80 تا 90 درصد از 500 شركت برتر (مجله فورچن)، خدمات خود را تحت وب ارايه نمايند. اين خدمات اگر به صورت امن، عاقلانه، و مشتري پسند باشد، تبديل به ابزاري قدرتمند براي بسياري از شركت‌ها شده و باعث حذف رقيب يا پشت سر گذاشتن آن مي‌شود.
اين موضوع براي بانك‌ها و شركت‌هاي خدماتي حياتي بوده و در آينده نزديك مورد تقاضاي بسياري از مردم تحصيل كرده و عادي خواهد بود. جدول زير خلاصه و مقايسه‌ايي بين ارايه خدمات بصورت رو در رو (حضوري) و از طريق وب است.

عنوان رو در رو با وب تفاوت
زمان لازم براي يافتن يك مشتري جديد 99 واحد 1 واحد منفي 99 درصد
زمان لازم براي تغيير يك رويه 1000 واحد 1 واحد منفي 9 / 99 درصد
حقوق پرداختي براي پشتيباني و اجرا 10 واحد 1 واحد منفي 90 درصد
زمان پياده سازي كامل يك رويه نامعلوم يك ماه  
تعداد مشتري 1 واحد 5 / 1 واحد مثبت 150 درصد