لينوكس در بانكهاي ايران


مدتي است كه جاي پاي خود را باز كرده و به صورت عملي استفاده ميشود. شايد بتوان محصول نگين از شركت كيش‌وير را سنگين‌ترين، پيچيده‌ترين و كامل‌ترين سامانه‌ايي در ايران دانست كه سرور آن لينوكس بوده و بانك اطلاعاتي آن اراكل ميباشد. اين محصول در بانك سامان نصب شده و تمام عمليات بانكي را پوشش ميدهد. اگر چه سامانه مذكور به صورت كلاينت سرور بوده و بخش زيادي از لايه مياني را رايانه‌هاي تحت ويندوز به عهده دارند، اما خدمات اصلي بر عهده لينوكس ميباشد. در مجموع سامانه فوق حداقل شامل قسمت‌هاي بانكداري الكترونيك تحت اينترنت، عمليات شعبه و ستاد مركزي، سويچ و پوز ميباشد.

بانك ديگري كه لينوكس را براي سرورهاي شعبه انتخاب كرده، بانك مسكن است. با توجه به سابقه دار بودن استفاده بانك مسكن  از يونيكس و قديمي شدن آن، بهترين جايگزين ممكن براي آن، لينوكس تشخيص داده شد و به گفته مسئول طراحي و توليد سامانه‌هاي شعبه، فرق سامانه قديم با جديد از زمين تا آسمان است. سرور شعبه شامل يك سيستم عامل لينوكس و بانك اطلاعاتي اراكل ميباشد. ظاهرا انتخاب اراكل به دليل دستيابي راحت به آن است. با توجه به قابليتهاي زياد لينوكس در زمينه شبكه گسترده، بانك مسكن حداكثر استفاده از امكانات آن نموده و بروزآوري نرم‌افزارها را از مركز انجام ميدهد.