مقايسه استقبال از كارت‌هاي اعتباري و دبيت


كارت‌هاي اعتباري در ابتدا از استقبال بيشتري برخودار بودند. با توجه به وجود پول در دست مردم و قابليت بالاي خريد آن، ابتدا استقبال زيادي از كارت‌هاي دبيت (داراي موجودي در يك حساب) نشد. اما به مرور كه مردم به مزاياي هر يك پي بردند و تبليغات نيز مزاياي هر يك را بيان كرد، استقبال از كارت‌هاي دبيت نيز رشد پيدا كرده و نسبت آنها به هم نزديك شد و اكنون نسبت تراكنش (كاربرد) آن‌ها تقريبا به حد تساوي رسيده است. جدول زير ميزان كاربرد هر كارت را تا سال 2008 پيش بيني ميكند:

نوع كارت سال 1998 سال 2003 سال 2008
اعتباري (درصد) 73 53 45
دبيت (درصد) 27 47 55

قابل توجه است كه در حال حاضر نسبت كاربرد آنها تقريبا مساوي بوده وتا سال 2008 نيز چندان تغييري نخواهد كرد. اگر چه در سال‌هاي آينده ميزان استقبال (تراكنش) از كارت دبيت كمي بيشتر خواهد شد. دليل اصلي آنست كه هر نوع كارتي مصرف خاص خود را دارد و هر شخص بايد از هر نوع كارتي حداقل يكي را داشته باشد. لازم و درست نيست كه هر فرد فقط يك نوع كارت داشته و همه كارهاي خود را با آن انجام دهد. كارت اعتباري به عنوان يك وام بي منت و دردسر ميباشد كه شما در مواقع ضروري يا مناسب از آن ميتوانيد استفاده كنيد و با اقساط مناسب آنرا پرداخت نماييد. شايد به همين دليل باشد كه هر فرد چند كارت اعتباري تهيه مي‌نمايد كه بتواند چندين وام دريافت كند!

كارت اعتباري به ازاي هر خانواده
عنوان 1998 2003 2008
تعداد خانوار آمريكايي (ميليون) 102 110 116
تعداد كارت هر خانوار (عدد) 1 / 12 6 / 11 7 / 11
تراكنش خريد سالانه هر خانوار (عدد) 128 163 213
مبلغ خريد سالانه هر خانوار (دلار) 9398 13302 19553
تسويه نشده (دلار) 5508 7116 8268

 حال اگر پولي در اختيار داريد، آنرا بهتر است كه در يك حساب سپرده كوتاه مدت گذارده و توسط يك كارت دبيت از آن استفاده نماييد. طبيعي است كه اگر شخصي پول داشته باشد، هرگز از وام استفاده نمي‌نمايد كه هم مقداري سود پرداخت نموده و هم مقداري بابت مصرف كارت اعتباري به موسسه صادر كننده كارت بدهد.

كارت دبيت به ازاي هر خانواده
عنوان 1993 2003 2008
تعداد كارت
ويزا و مستر كارت
سيستم هاي EFT
 
0 / 1
0 /
2
 
8 / 1
3 / 2
 
0 / 2
4 / 2
تراكنش خريد سالانه هر خانواده (عدد)
ويزا و مستركارت
مستركارت
 
28
18
 
89
58
 
150
114
مقدار خريد سالانه هر خانواده (دلار)
ويزا و مستر كارت
سيستمهاي EFT
 
1083
537
 
3493
1829
 
6320
4225

 باتوجه به توضيحات فوق بديهي است كه هر شخصي هر دو نوع كارت را تهيه نموده و هر يك را در موقعيت مناسب مصرف نمايد و نه هيچيك را به جاي ديگري. تعابير و تفسيرهاي مختلفي بر جداول فوق وجود دارد كه براي رعايت اختصار بر عهده خواننده محترم مي‌گذاريم.