کارت‌های اعتباری (Credit)، مزايا و محدوديت‌ها

کارت‌های اعتباری تنها نوع کارت‌های پرداختی هستند که غير از امر تسهيل دريافت، پرداخت و تسريع در گردش پول از طريق پرداخت الکترونيکی، امنيت خريدار را بدليل عدم حمل پول نقد،کاهش ريسک پذيرش پول تقلبی و...، وارد مقوله اعتبار شده‌اند. بدين معنا که پولِ روی کارت اعتباری، از انواع تسهيلاتی است که بانکها به مشتريان اعطا می‌نمايند ولی بصورت الکترونيکی. اين نوع کارتها محبوبيت خاصی در کشور امريکا دارند و عمده کارت‌های صادره در اين کشور از اين نوع می‌باشند. امروزه در کشور ما نيز بانک‌ها اقدام به صدور انواع کارت نموده‌اند ولی تاکنون کارت اعتباری به شکل رايج آن در جهان، در کشور ما پياده سازی نشده است. در اين مقاله کارت‌های اعتباری از ديدگاههای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است که عبارتند از:

1- چرخه کارت اعتباری از صدور تا تسويه
2- كارتهاي اعتباري از ديدگاه مشتری (دارنده کارت)
3- كارتهاي اعتباري از ديدگاه صادرکننده کارت
4- كارتهاي اعتباري از ديدگاه پذيرنده کارت
5- مشکلات صدور کارتهای اعتباری در ايران
6- نظر سنجی
7- واژه ها

1- چرخه کارت اعتباری از صدور تا تسويه

فرض کنيد که شما به بانک A مراجعه نموده و تقاضای کارت اعتباری می‌نمائيد. بانک A پس از بررسی سوابق اعتباری شما، نسبت به صدور کارت اعتباری با سقف معين اقدام می‌نمايد. در ساده‌ترين حالت، بانک A (صادر کننده کارت)، فقط خود پذيرنده کارت A می باشد. در اين صورت تنها علامت روی کارت، علامت بانک A می باشد و بانک A راسا نسبت به نصب پايانه در فروشگاهها اقدام می‌نمايد و با آنها قرارداد امضا كرده وکليه عمليات جمع آوری تراکنشها و انجام تسويه را خود بعهده می‌گيرد. شما نيز برای استفاده از کارت خود بايستی به پذيرنده‌هايی مراجعه نماييد که با بانک A قرارداد داشته و دستگاه POS آن بانک را در محل فروش خود قرار داده باشند.

ولی در اکثر کشورهاي ديگر غير از ايران، بصورت فوق عمل نمی نمايند. چون در اين صورت شما فروشگاه‌هايی را شاهد خواهيد بود که چندين دستگاه POS دارند ولی کارت شما را هم نمی‌پذيرند! و برای خريد با کارت خود ناچار به مراجعه به فروشگاه‌های خاصی خواهيد بود.

سناريوی ديگری که بهتر از روش فوق است و اکنون در ساير کشورها عمل می شود اين است که يک يا چند موسسه مشخص(Acquirers) مثل موسسه فرضي AQ نسبت به نصب پايانه POS در کليه نقاط فروش اقدام می‌نمايد. اين موسسه خود با پذيرنده‌ها(Merchants) قرار داد امضا می‌نمايد. مسوليت‌های اين موسسه عبارتند از:

1- امضای قرارداد با پذيرنده‌ها و مديريت روابط
2- نصب پايانه های POS و ساير تجهيزات
3- دريافت تراکنش از پذيرنده و استعلام از صادرکننده کارت برای پرداخت وجه در زمان انجام معامله(Authorization)
4- نگهداری تراکنش‌ها و گزارش داده‌ها به پذيرندگان
5- حل مشکلات پذيرنده‌ها در پردازش‌های کارت
6- تسويه حساب با پذيرنده
7- جمع آوری تراکنش‌ها و ارسال اطلاعات صورتحساب مشتری برای صادر کننده

برخی از بانک‌های پذيرنده(Acquiring bank) خود کليه مسوليت‌های فوق را بعهده می‌گيرند ولی برخی ديگر، تنها بعنوان نقطه تماس با پذيرنده انجام وظيفه می‌نمايند و انجام پردازشها را به يک موسسه ثالث میسپارند و دسته ای ديگر از بانک‌ها تنها بعنوان دارنده حساب پذيرنده نزد خود، درگير تسويه حساب می شوند و باقی کارها را به فرد ثالثی که عضو فعال در روابط پذيرنده‌ها می‌باشد، می‌سپارند.
در اين سناريوکارت‌های صادره توسط بانک A ضمن داشتن علامت بانک A بعنوان صادر کننده (و تامين کننده اعتبار)، دارای علامتAQ (مثل لوگوی ويزا، مسترکارت يا شتاب)نيز می‌باشد. به اين معنا که کليه پذيرندگان کارت AQ ،کارت شما را خواهند پذيرفت. چرخه کارت اعتباری در سناريوی دوم در ذيل آمده است.

مرحله اول : صدور کارت

1- مراجعه دارنده كارت به بانك صادر كننده
2- تقاضاي كارت اعتباري و تكميل فرم‌هاي مربوطه
3- بررسي سوابق اعتباري شخص
4- صدور کارت اعتباری بر اساس سقف تعيين شده و حاوی علائم A و AQ

مرحله دوم : استفاده از کارت اعتباری

الف – در هنگام انجام معامله
1- مراجعه دارنده كارت  به پذيرنده
2- درخواست خريد قسطي
3- کسب مجوز از صادرکننده کارت
4- ارائه کالا و خدمات

ب- پايان روز
1- ارسال اطلاعات پذيرنده به موسسه AQ
2- موسسه AQ پس از کسر کارمزد نسبت به تسوبه حساب پذيرنده حداکثر تا دو روز کاری اقدام می نمايد
3- موسسه AQ نسبت به ارسال اطلاعات صورتحساب ماهانه مشتری به صادر کننده، اقدام می‌نمايد

مرحله سوم: تسويه حساب
1- صدور و ارسال صورتحساب ماهانه توسط صادر کننده
2- پرداخت مبلغ صورتحساب توسط دارنده کارت به بانک صادر کننده

2- کارتهای اعتباری از ديدگاه مشتری

مشتری قبل از استفاده از کارتهای اعتباری بايد بداند:

1- کارت اعتباری چيست ؟
2- انواع کارتهای اعتباری کدامند؟

در مورد سوال اول،کارت اعتباری يک کارت پلاستيکی است که توسط بانک صادر می‌شود و در اختيار مشتری قرار می‌گيرد. با داشتن اين کارت، شما می توانيد تا سقف اعتبار روی کارت خريد نموده و پس از دريافت صورتحساب، آنرا بصورت اقساط ماهانه و يا يکجا به بانک برگردانيد. استفاده از اين کارت بهنگام خريد، مثل خريد با پول نقد است. ولی داشتن اين کارت بعنوان اعتبار، بسته به نوع کارتی که بانک در اختيارتان قرار می‌دهد، متفاوت است.
اولا بايد مشتری خيلی خوبی برای بانک باشيد تا اين اعتبار در اختيار شما قرار گيرد و يا اينکه سابقه خوبی در بازپرداخت اعتبارات قبلی بانک داشته باشيد. به‌ هرحال بانک بايد شما را خوب بشناسد. از طرفی، شما نيز بهنگام انتخاب کارت بايستی با واژه‌ها و مسايل مربوط به کارت اعتباری آشنا باشيد. مثلا سقف اعتبار شما چقدراست؟ کجا می‌توانيد از کارت اعتباری خود استفاده کنيد؟ يا به عبارتی چه کسانی کارت اعتباری شما را می‌پذيرند؟ نحوه بازپرداخت آن چگونه است(يکجا و يا اقساطی)؟ کارت شما دارای نرخ کارمزد
سالانه است يا نه؟ در صورت وجود کارمزد، شما پول بيشتری (مبلغ اعتبار + کارمزد محاسبه شده) به بانک بر می گردانيد؟ و آيا استفاده از اين کارت محدوديت و يا امتيازی نيز دارد يا نه؟
به تازگی به علت انواع کارمزدهای کارت‌های اعتباری(کارمزد روی نوع تراکنش، محل استفاده، مدت و نحوه بازپرداخت و...) و افزايش سالانه آنها، و نيز وجود برخی مشکلات به شرح ذيل برخی از مشتريان، داشتن کارت نقدی (Debit) را ترجيح می‌دهند. برخی از مشکلات کارتهای اعتباری، عبارتند از:

1- اشتباهات درج شده در صورتحساب شما
2- کسر مبلغ کالائی که سفارش داده‌ايد ولی نخريده‌ايد
3- کسر مبلغ بيش از قيمت اصلی کالا
4- کسر مبلغ کالايی که شما اصلا آنرا نه سفارش داده ايد و نه خريده‌ايد
5- کسر مبلغ خدماتی که بطور کامل ارايه نشده است
6- و . . .
البته نبايد فراموش کرد که چنانچه دارندگان کارت اعتباری، بدهی خود را در موعد مقرر بازپرداخت نمايند در واقع از وام بدون بهره 2 تا 6 هفته ای( با احتساب دوره تشويقی)، استفاده می‌کنند.

و اما در مورد سوال دوم، انواع کارتهای اعتباری عبارتند از: کارت اعتباری بين‌المللی، کارت اعتباری تجاری، کارت اعتباری خريدهای خرد تا متوسط، کارت اعتباری با سرويس‌های ويژه (مثل Airline)، همچنين کارتهای اعتباری از نظر بانک صادر کننده و سقف اعتبار و پشتيبانی توسط پذيرندگان مختلف ( لوگوهای روی کارت) متفاوت می‌باشند.

3- کارتهای اعتباری از ديدگاه صادرکننده

مشتری به يکی از شعب بانک مراجعه می‌کند و فرم درخواست کارت اعتباری را تکميل و تحويل بانک می‌نمايد. بانک پس از شناسائی مشتری و بررسی سوابق اعتباری وی، درخواست مشتری برای صدور کارت را به موسسه صادر کننده کارت می‌فرستد و يا راسا نسبت به صدور کارت اقدام می‌نمايد. در اينجا اين سوال مطرح است که تامين کنندگان اعتبار در کارتهای اعتباری چه کسانی هستند؟ آيا بانک‌ها خود تامين کننده اعتبار هستند؟

درآمد بانک‌های صادرکننده کارت اعتباری، از دو محل تامين می‌شود:
1- بهره و کارمزدهايی که از دارندگان کارت می‌گيرند
2- کارمزدهايی که از پذيرندگان کارت‌های خود مي‌گيرند

بله، بانک‌های خارجی بهترين راه اعطاي تسهيلات به مشتريان را صدور کارت‌های اعتباری می‌دانند و کارمزد و بهره‌های خوبی نيز دريافت ميکنند که در مواردی بيش از سود دريافتی از باقی تسهيلات می‌باشد. بانکها در مواردی نرخ کارمزد و بهره کارت‌های اعتباری را سالانه افزايش می‌دهند البته آنها هم برای خود دلايلی دارند:

1- فروشنده حداکثر 2 روز کاری پس از ارسال دسته گردش به پول خود می رسد در حاليکه بانک تا پايان ماه و صدور صورتحساب ماهانه پولی از مشتری دريافت نمی‌نمايد.
2- اکثر مشتريان در سررسيد مقرر نسبت به پرداخت صورتحساب خود اقدام می‌نمايند و بنابراين بهره‌ای به بانک نمی‌پردازند!(در واقع اين دسته از دارندگان کارت از وام‌های بدون بهره 2 تا 6 هفته ای با احتساب دوره تشويقی، استفاده می‌کنند.)
3- دريافت مطالبات بانک‌ها از مشتريان بد حساب نيز هزينه دارد. و بخشی از آنها هرگز بر نمی‌گردد.

4- کارت‌های اعتباری از ديدگاه پذيرنده

کارت‌های بانکی از نظر پذيرندگان کارت، دارای مزايای بسياری است. فروش کالا و ارايه خدمات از طريق کارت‌های بانکی بسيار سهل و آسان صورت می‌پذيرد، زيرا هيچ يک از ريسک‌هايی که در انجام معاملات از طريق ابزارهای ديگری همچون چک وجود دارد، در کارتهای بانکی وجود ندارد، همچنين پذيرنده کارت در معرض پولهای تقلبی قرار نمی‌گيرد. از طرف ديگر چون بانکها دست به تبليغات گسترده‌ای در ارتباط با کارتهای بانکی می‌زنند، اين امر خود تبليغی برای پذيرندگان کارت محسوب می‌شود. شايان ذکر است که گستردگی تعداد پذيرندگان کارت، بخشی از ارايه خدمات توسط بانک‌ها محسوب می‌شود و در صورت هرگونه نقصان در اين بخش، اشتياق مشتريان به داشتن کارت‌های بانکی و بالطبع استفاده از اينگونه خدمات بانکی کاهش می‌يابد.

5- مشکلات صدورکارت اعتباری در ايران

اعطای تسهيلات در بانکداری اسلامی در قالب 14 ابزار صورت می‌پذيرد که ظاهرا هيچيک قابل انطباق با نحوه پرداخت اعتبار در کارت‌های اعتباری نمی‌باشد. اين مساله عمده‌ترين مشکل در صدور کارت‌های اعتباری در بانکداری اسلامی می‌باشد. همچنين، دريافت بهره در بازپرداخت اقساط از ديگر مشكلات مطرح شده می‌باشد. البته بديهی است که اقتصاد دانان اسلامی قادر به طراحی قالب و ابزاری برای کارت‌های اعتباری می‌باشند ولی برخی از آنها شايد بدليل نحوه تسويه کارتهای اعتباری که باعث
درگيری شديد منابع بانک و بالا رفتن ميزان مطالبات و با توجه به تاثير آن بر نحوه مصرف که بر خلاف سياست انقباضی فعلی می‌باشد تا کنون راه حل جامعی برای اين کار ارايه نداده‌اند.

البته از سوی ديگر مسائلی در اقتصاد ايران وجود دارد که کارت‌های اعتباری می‌توانند راه گشای خوبی باشند.

1- استفاده از کارتهای اعتباری بصورت اعم (چنانچه قوانين قابل اجرا و با ضمانت اجرايی برای آن در نظر گرفته شود) باعث کسب درآمد فوق‌العاده‌ای برای بانک‌ها و رونق اقتصادی می‌گردد. امروزه کارت اعتباری در دنيا بعنوان يکی از شغل‌هاي پر منفعت است که البته مديريت اين شغل جهت هدايت صحيح اعتبار و کسب درآمد از اين طريق، دانش و تجربيات خاص خود را می‌خواهد. با آموزش و فرهنگ سازی در مورد نحوه استفاده و پر اهميت نمودن وجه اعتباری دارندگان کارت اعتباری و قبيح نمودن هر گونه خدشه به اين اعتبار، می توان پيشاپيش بسياری از سوء استفاده‌های مالی احتمالی در آينده را کاهش داد.
2- چنانچه پول پلاستيکی جايگزين بخشی از اسکناس در گردش شود بديهی است بخش عظيمی از هزينه های امحاي اسکناس(با توجه به عمر کوتاه اسکناس در کشور ايران که بسي کمتر از استانداردهای دنيا است) و چاپ و نشر مجدد آن کاسته خواهد شد.
3- می‌توان پذيرش کارت‌های اعتباری را در حمايت از توليدات داخلی، صادرات و ... تنظيم و شروع نمود.

نکته ديگری که در اين بخش بايد به آن توجه نمود اين است که انتقال و استفاده ازکارتهای اعتباری همانند هر نوع فن‌آوري وارداتی شامل 4 جزء اصلی است:

1- ماشين‌آلات و نرم‌افزار (Hardware and Software)
2- نيروی انسانی متخصص(Humanware)
3- دانش فنی (Infoware)
4- سازماندهی و مديريت (Orgaware)

هنگام انتقال تکنولوژی به دو اصل کلی بايد توجه کامل داشت تا بتوان از آن تکنولوژی به نحو احسن در جهت رسيدن به اهداف سازمانی بهره برد:

1- انتقال تکنولوژی، تنها خريد ماشين آلات نيست، بلکه کليه اجزاي مذکور بايد همراه با ماشين آلات در اين تکنولوژی مد نظر قرار گيرد.
2- اجزاي تکنولوژی بايد به صورت هماهنگ با يکديگر وارد شوند. منظور از هماهنگی آن است که دانش فنی، هماهنگ و مرتبط با سطح تکنولوژی مورد استفاده در ماشين آلات باشد. همچنين امروزه به اثبات رسيده است که سيستمهای مديريتی بايد با سطح تکنولوژي‌های مورد استفاده در ماشين آلات بکارگرفته شده، هماهنگ باشند.

به همين دليل هنگامی که از سيستمهای مديريتی و سازماندهی در کارتهای بانک صحبت به ميان می آيد اين امر تابع عوامل زير است:

1- از چه نوع سخت افزار و نرم افزاری در مديريت کارت استفاده می شود.
2- چه نوع کارتی صادر می‌شود.
3- آيا خدمات بين بانکی نيز ارائه می‌گردد.
4- مديريت مالی کارت‌های اعتباری چگونه است.

مديريت ريسک: شامل آشنائی با انواع سوء استفاده ها در زمينه عمليات کارت و چگونگی مقابله با آن است.
ريسک سيستم مالی: هنگامی که حجم پرداخت و اعتبارات بالا باشد، ممکن است موجب تهديد بازار پولی کشور گردد و اختلالاتی در حجم نقدينگی و يا مشکلات اعتباری در کشور گردد که بايستی با داشتن ابزارهای لازم اين ريسک را کنترل و يا پيشگيری نمود.
ريسک نقدينگی: ريسکی است که مشتری در موعد مقرر جهت تسويه بدهی خود اقدام ننمايد.
ريسک اعتبار: مشتری نه تنها در موعد مقرر بلکه پس از آن نيز نسبت به تسويه بدهی خود اقدام نمی‌نمايد
مديريت اعتباری: شامل تعيين اعتبار افراد و چگونگی مديريت مالی آن است.
مبانی حقوقی: بايستی قانون کارتهای اعتباری در مورد تعريف مفاهيم اصلی و تشخيص حقوق و مسئوليت‌های تمامی گروه‌های درگير و چگونگی ارائه دلائل و مدارک برای جرم‌ها و محکوميت‌ها، کاملا مشخص باشد. تجربه نشان داده است که در صورت عدم وجود قانون مشخص، عمليات و پياده سازی سيستم کارت مبتنی بر قرادادهای متعدد و جداگانه‌ای خواهد بود که اگر مفاد آنها هماهنگ نباشد، سيستم با موفقيت کار نخواهد کرد. همچنين اگر عمليات نقطه فروش تنها براساس قراردادهای منفرد شکل گيرد، به دليل پيچيدگی فراوانی که در عمليات آن وجود دارد مشکلات حقوقی فراوانی را در پی خواهد داشت.

 اهم مطالبی که قوانين و مقررات لازم برای آنها بايستی وجود داشته باشد عبارتند از:

1- چگونگی باز کردن حساب
2- صدور کارت
3- امنيت کارت
4- کارتهای گم شده
5- مسوليت ضررهای احتمالی
6- ثبت معاملات
7- چگونگی حل مناقشات مشتريان بانک

ساير مواردي که نبايد آنها را دور از نظر داشت عبارتند از:

1- آموزش به کليه گروههای درگير
2- مديريت ريسک
3- تقلبات
4- اشتباهات(بيشر و يا کمتر بدهکار کردن مشتری/عدم ثبت يک معامله)
5- خرابی سيستمها در حين انجام معامله
6- پرهيز از دوباره کاری(برای ارائه خدمات بين بانکی)
7- امنيت اطلاعات مالی دارندگان کارت
8- امنيت در شبکه
9- تغيير/دوبله شدن اطلاعات الکترونيکی
10- تاييد صحت اطلاعات
11- ابزارهای بازرسی و بازسازی اطلاعات و...

6- نظر سنجی

با فرض اينکه مشکل صدور کارتهای اعتباری در کشور حل می‌گردد لطفا ما را از نظرات ارزشمند خود بهره‌مند نمائيد.

• شما به عنوان يک صادر کننده ايرانی، صدور کارتهای اعتباری در ايران را تا چه اندازه در کار خود موفقيت آميز می دانيد؟
1- خيلی زياد 2- زياد 3- کم 4- خيلی کم

• شما به عنوان يک صادر کننده ايرانی، صدور چه نوع کارت اعتباری را ترجيح می دهيد؟
1- بين المللی برای کسانی که مرتب به خارج از کشور مسافرت می نمايند 2- تجاری با سقف و کارمزد معقول برای استفاده بازرگانان
3- خريدهای خرد برای استفاده عامه مردم 4- هيچکدام

• شما به عنوان يک پذيرنده ايرانی، پذيرش کارتهای اعتباری در ايران را تا چه اندازه باعث موفقيت خود می‌دانيد؟
1- خيلی زياد 2- زياد 3- کم 4- خيلی کم

• تمايل به پذيرش چه نوع کارت اعتباری داريد؟
1- بين المللی 2- تجاری 3- خريدهای خرد 4- هيچکدام

• پذيرش کارتهای اعتباری بين المللی را چقدر در کار خود ضروری می دانيد؟
1- خيلی زياد 2- زياد 3- کم 4- خيلی کم

• شما به عنوان يک مشتری ايرانی، تا چه اندازه استفاده از کارتهای اعتباری را می‌پسنديد؟
1- خيلی زياد 2- زياد 3- کم 4- خيلی کم

• تمايل به استفاده از چه نوع کارت اعتباری ( با يک کارمزد معقول) داريد؟
1- بين المللی 2- تجاری 3- خريدهای خرد 4- هيچکدام

• با توجه به نوع کارت اعتباری انتخابی، سقف کيف پول خود را چقدر پيشنهاد می‌نمائيد؟
--------------- ريال

ساير توضيحات :

در صورت تمايل، جواب موارد فوق را به آدرس info@raherast.org  يا z.mohannaei@bankmellat.ir  ارسال فرماييد.

7- واژه‌ها

• بانک صادر کننده(Issuing Bank):
بانکی است که طبق ضوابط خاصی نسبت به صدور کارت اقدام می‌نمايد. اين بانک طبق مقررات از پيش تعيين شده، به مشتريان خود که صاحب اعتبار نزد بانک باشند کارت ارائه می‌نمايد.
• موسسه اعتباری ( Credit Reporting Agency/Credit Bureau): موسسه اعتباری نسبت به جمع آوری و فروش اطلاعات اعتباری افراد اقدام می‌نمايد. اين موسسه گزارشات اعتباری دارندگان اعتبار و تاريخچه اعتباری آنان را به تفکيک صادر می‌نمايد.
• بيمه اعتبار(Credit Insurance): بيمه اعتباری نسبت به پرداخت و يا تسويه بدهی کارتهای اعتباری افرادی که به هر دليل کار خود را از دست داده‌اند و يا ناتوانی ويا فوت اقدام می‌نمايد.
• سقف اعتبار(Credit Limit): حداکثر مبلغ اعتبار قابل دسترس برای دارنده کارت را سقف اعتباری وی می‌نامند.
• دوره تشويقی(Grace Period): چنانچه دارنده کارت کل اعتبار خود را در سررسيدهای ماهانه مطابق صورتحساب خود بپردازد در بازه‌ای از زمان (دوره تشويقی) روی خريدهای جديد خود شارژ نمی‌شود.
• دوره بدهی(Billing Cycle): دوره متناوب بين صورتحساب‌های بدهی
• صورتحساب بدهی(Billing Statement): صورتحسابی که صادر کننده به طور متناوب برای مشتری ارسال می‌نمايد. اين صورتحساب در بر دارنده خلاصه‌ای از تراکنش‌ها و ساير عمليات قابل اجرا روی حساب اعتباری اشخاص؛ شامل موجودی، خريد، دريافت و پرداخت و هزينه های مالی می‌باشد.
• انتقال موجودی(Balance Transfer): انتقال بدهی پرداخت نشده يک کارت اعتباری از يک صادر کننده به صادرکننده ديگر را انتقال موجودی گويند.
• دارنده کارت(Card Holder): دارنده کارت شخصی است که تقاضای صدور کارت را از بانک طرف قرارداد خود دارد. اين شخص با اخذ کارت از بانک، نسبت به خريد کالا و خدمات اقدام نموده و بدون حمل پول نقد از کارت خود استفاده می‌نمايد.
• کاربر مجاز(Authorized User): اين کاربر توسط دارنده کارت مجاز به شارژکارت می‌باشد ولی هيچگونه مسئوليت قانونی برای بازپرداخت ندارد.
• ضامن(Guarantor): شخصی که مسوليت مالی يک حساب را تقبل نموده ولی حق شارژکردن آن حساب را ندارد.
• پذيرنده(Merchant): پذيرنده کارت فروشگاه، هتل، جواهر فروشی و يا هر گونه موسسه يا شرکت مالی است که به مشتريان کالا و خدمات می‌فروشد. پذيرنده کارت طی قراردادی با بانک، نسبت به پذيرش کارت بانکی اقدام نموده و با توجه به شرائط و دستور العمل‌های صادره از سوی بانک، بدون اخذ پول به انجام معامله با دارنده کارت پرداخته و اسناد مربوطه را به بانک تحويل و به ميزان جمع مبالغ معاملات منهای کارمزد بانک حسابش بستانکار می‌گردد.
• بانک پذيرنده/پرداخت کننده(Acquirer/Sponsor bank ): بانکی است که با عقد قرار داد با پذيرنده کارت متعهد می‌شود که در صورت انجام معامله پذيرنده کارت با دارنده کارت، طبق شرائط و دستورالعملهای ابلاغی، پس از کسر کارمزد نسبت به بستانکار نمودن حساب وی اقدام نمايد.
• کارمزد ساليانه(Annual Fee): اين کارمزد ساليانه از مشتريانی که به همکاری خود ادامه می‌دهند اخذ می‌گردد.
• درصد نرخ ساليانه (APR: Annual Percentage Rate): مجموع هزينه‌های سود يک وام است که معمولا بصورت درصد بيان می‌گردد.
• نرخ بهره/سود(Interest Rate): از اين نرخ در محاسبه هزينه های مالی حساب دارنده کارت استفاده می‌گردد.
• نرخ ثابت(Fixed Rate): نرخ ثابت
• نرخ متغير (Variable Rate):
نرخ متغير
• کارمزد انتقال موجودی(Balance Transfer Fee):
كارمزدي كه در حين انجام تراكنش انتقال موجودي(مانده اعتبار كارت) از يك صادر كننده به صادر كننده ديگر از مشتري اخذ مي‌شود.
• کارمزد تراکنش برداشت نقدی(Cash Advance Fee):
كارمزدي كه در حين انجام تراكنش برداشت نقدي از كارت اعتباري، از مشتري اخذ مي‌شود.
• هزينه دارائی (Finance Charge):
مجموع كارمزد ساليانه و ساير كارمزدها را گويند.
• کارمزد ديرکرد(Late Payment Fee):
كارمزدي است كه به هنگام دير كرد در باز پرداخت بدهي از دارنده كارت اخد مي‌گردد.
• کارمزد مانده منفی(Over the Limit Fee):
چنانچه بدهي دارنده كارت بيش از اعتبار روي كارت بشود‌(يعني بيش از اعتبار خود خرج نمايد) در اين صورت از وي كارمزد اخذ مي‌گردد.

راه راست: اين مقاله توسط سركار خانم مهنايي z.mohannaei@bankmellat.ir از كارشناسان خبره خدمات نوين، در بانك ملت تهيه گرديده است. منابع مورد استفاده ايشان كتاب "انواع كارت‌هاي بانكي" ، منابع ايتنرنتي و تجربه‌هاي شخصي بوده است. از ايشان به خاطر دقت و احاطه علمي به مطالب عنوان شده، تشكر مي‌گردد.