ميانگين تراکنش و خريد سالانه کارت نقدی (Debit)


جهت پيش‌بينی الگوی مصرف کارت نقدی (debit) در ايران، مي‌توان نگاهی به ميانگين مصرف آن از نقطه نظرهای متفاوت در آمريکا داشت. با توجه به اينکه بسياری از پرداخت‌ها مانند آب و برق، پرستار بچه، شهريه، خريد لوازم بزرگ، خودرو، خريدهای اينترنتی و غيره به طريق خودکار و الکترونيکی از حساب اشخاص انجام شده و لازم به استفاده از کارت نيست. بنابراين نبايد در بهترين حالت  انتظار داشت که همه مردم از کارت اعتباری يا نقدی استفاده کنند , حجم زيادی از خريد را تقبل نمايد. تعداد ميانگين خريد هر تراکنش در آمريکا با کارت نقدی در جدول زير آمده است.

کارت 1993 1998 2003
ويزا
مستر کارت
سيستم‌های ديگر
45
44
23
37
41
29
39
42
32

ميانگين خريد هر تراکنش در آمريکا با کارت نقدی به دلار

ميانگين تعداد تراکنش سالانه کارت نقدی در آمريکا در جدول زير آمده است.

کارت 1993 1998 2003
ويزا
مستر کارت
سيستم‌های ديگر
13
14
2
31
23
9
54
37
25

ميانگين سالانه تعداد تراکنش کارت نقدی در آمريکا

با توجه به دو جدول فوق، ميانگين سالانه خريد کارت نقدی در آمريکا در جدول زير آمده است.

کارت 1993 1998 2003
ويزا
مستر کارت
سيستم‌های ديگر
585
616
46
1147
943
261
2106
1554
800

ميانگين سالانه خريد کارت نقدی در آمريکا

با توجه به ارقام فوق در سالهای اخير و اينکه دارنده کارت ويزا معمولا از مسترکارت استفاده نمی‌کند، می‌توان نتيجه گرفت که دارنده کارت نقدی تقريبا هر هفته يک تراکنش و هر ماه 4 تراکنش داشته است . اين اطلاع با توجه به فرهنگ آمريکايی است و در حالت مصرف عادی ، نه برای پرداخت حقوق کارمندان توسط ماشين‌های خودپرداز، در ايران نيز ميتواند مشابه آمريکا و هر هفته يک عدد باشد. البته هنوز استفاده از پايانه فروش تقريبا در ايران نزديک به صفر است.
ميانگين خرج هر تراکنش کارت ويزا حدود 40 دلار است. اگر حقوق يک شهروند متوسط آمريکايی را حدود 4000 دلار در ماه فرض نماييم، ميانگين خرج هر تراکنش حدود يک‌صدم حقوق ماهانه‌اش می‌شود. اگر حقوق متوسط ماهانه يک شهروند ايرانی را حدود 400 هزار تومان فرض کنيم، يک صدم آن 4000 تومان می‌باشد. با مقداری مسامحه می‌توان گفت که ميزان 4000 تومان برای خريدهای جزيی از مغازه و فروشگاه در ايران نيز مناسب است ولی در ماشينهای خودپرداز با توجه به نوع مصرف و کاربرد بانکها که قصد خلوت کردن شعبه و باجه را دارند، 80 هزار تومان شايد بهترين گزينه باشد.