همايش پول الکترونيک، تهران 25 و 26 خرداد 83


سوال: اگر تکفا، وزارت بازرگانی، وزارت دارايی، بانک مرکزی و ديگر دولتيان دست از سر پول و تجارت الکترونيک بردارند، چه می‌شود؟ جواب:
1- وضع بهتر از اين که هست می‌شود.
2- هيچ موسسه اعتباری و بانکی ورشکست و در‌مانده نمی‌شود.
3- شرکتهای خصوصی و دولتی، خودشان راه حل‌های پيدا کرده را ادامه خواهند داد.
4- انواع مختلف بازرسان، از دنبال کردن سفرهای خارجی و حيف و ميل‌های انجام شده و وظايف انجام نشده و راکد مانده بی‌نياز می‌شوند.
5- مردم به پول و تجارت الکترونيک خوهند رسيد.
6- و مزايای بی‌شماری که خواننده محترم بهتر از نويسنده می‌داند.
اما بعد، همايش مزبور با پيام رييس جمهور محترم و سخنرانی وزير محترم اقتصاد و دارايی و ديگر مسئولان دلسوز نظام شروع شده و ادامه يافت. در مجموع می‌توان گفت که همان صحبت‌های کلی هميشگی گفته شد و تا ظهر چيزی دستگير 300 متخصص و مدير ارشد خبره بانکی کشور نشد که نشد. در روزهای بعد نيز چنين شد.
انتظار می‌رفت که مثلا آقای جهانگرد از پيشرفت پروژه‌ها و پولهای تکفا در زمينه پول الکترونيک خبر بدهد، اما فقط به تمجيد از آن با چند آمار تکراری بسنده نمود. خوب بود عملی‌تر به مسايل نگاه می‌شد و چند پروژه در حال کار در اين زمينه معرفی گزارش می‌گرديد. يا وزارت بازرگانی کمی از وظايف و پروژه‌هايی که می‌دانيم بعهده گرفته و خرج‌هايی که انجام شده و پيشرفت کارش گزارش می‌داد.
هر چه تا اين لحظه در دفاع و خوبی‌های پول الکترونيک توسط مسولان گفته شده بخدا کافی است. لطفا کمی هم عمل نماييد و در سخنرانی‌های خود عملکرد و پيشرفت کار را گزارش نماييد. قطعا اگر به کار نظری و علمی احتياج بود به سراغ کارشناسان بسيار بهتری که وجود دارند می‌رفتيم، شما بايد مجری و در سخنرانی‌های خود خبر از اجرا بدهيد.
رييس بانک مرکزی نيز بعد از مولوی شناسی و ريشه‌يابی واژه چک، به مزايای حذف پول کاغذی و جايگزينی طرق ديگر پرداخت که افراد حاضر اگر بهتر از او نمی دانستند کمتر نبودند. اگر منظور از همايش صدور قطعنامه‌های تکراری و بی خاصيت است که آنرا بدون اين همه اتلاف وقت و هزينه هم می‌شد انجام داد. به عنوان نمونه می‌توانستيم  تمام مقالات و سخنرانی‌ها را در يک کتاب يا وب سايت منتشر نماييم و 300 متخصص را دو روز معطل نکنيم.
وافعيت کنونی اينست که وزارت بازرگانی و تکفا و غيره با وظايف، ماموريت‌ها و پروژه‌هايی که بر عهده دارند و پولهايی که بايد از کانال آنها بگذرد،  بسياری را منتظر خود نگهداشته و بيشتر سد راه شده‌اند تا پيشگامی در تجارت الکترونيک.
پيشنهاد: دولت مردان دست از سر پول و تجارت الکترونيک بردارند و فقط نقش تنظيم‌گر را بازی نمايند. بقيه موارد را به بانکها و شرکت‌های خصوصی واگذار نمايند. تا کی سايه دولت بايد بر سر همه چيز باشد. بخدا اگر مردم را آزاد بگذاريم آسمان به زمين نمی‌آيد و اسلام هم بعد از 1400 سال پايداری هيچ لطمه‌ايی نمی‌بيند.
ضمنا ناگفته نماند که شرکت برگزار کننده همايش از تجارت خصوصی و ارايه شرکتهای مورد نظر خود نيز غفلت نورزيده بود. لطفا نظرات خود را برای ما info@raherast.org ارسال فرماييد.